Най-големите длъжници към държавата остават Кремиковци и фалиралият авиопревозвач “Балкан”

Най-големи дългове към държавата в момента продължават да имат металургичният комбинат Кремиковци и фалиралата авиокомпания “Балкан”,  съобщи в понеделник директорът на софийската дирекция на Агенцията за държавни вземания Иван Николов. Той уточни, че чрез 15 търга за продажба на имущество от авиокомпания “Балкан” са събрани 2,23 млн. лв., от които 1,5 млн. лв. са вземания на данъчните, а 868 хил. лв. към гражданската въздухоплавателна администрация. 

От Кремиковци АДВ е прибрала 2,3 млн. лв., допълни Николов. Според него ще продължат да се предприемат действия за събиране на всички дългове на комбината към държавата, но не се ангажира с оценка какъв е точно размерът им.

Общо 41,8 млн. лв. са събраните от столичната дирекция на агенцията вземания за 2004 г., което е с 43% повече от 2003 г., обясни Николов. В качеството си на принудителен изпълнител, АДВ има задължението да прибира просрочени вземания на държавата от юридически и физически лица.

Срещу всеки лев, изразходван за издръжка на екипа на дирекцията за миналата година, са докарани 43 лв. приходи за държавата, каза още Николов.

От събраните приходи вземания на данъчните са 17,8 млн. лв., на митниците – 4,7 млн. лв., на НОИ – 8,16 млн. лв., на съда – 808 хил. лв.

Столичната дирекция на АДВ е водила през 2004 г. близо 24 хил. изпълнителни дела. От тях огромният брой – 22,9 хил. лв., са на длъжници с размер на дълга до 50 хил. лв., а 1054 дела са на длъжници с борчове над 50 хил. лв.

Статистиката на дирекцията показва още, че 160 длъжници са в производство по несъстоятелност с общ размер на дълга 75,4 млн. лв., а 1334 длъжници са чужди  граждани, които имат да плащат 24,4 млн. лв. Чужденците - длъжници са от цялата страна, но дълговете им се събират от АДВ – София, като най голямо звено за принудително изпълнение, поясни директорът ѝ Иван Николов.

Според него голямата сума борчове на чужди граждани е главно от глоби, наложени с изпълнителни листове за данъчни и митнически нарушения, като един лист може да бъде над 100 хил. лв. Тези вземания са трудно събираеми, защото длъжникът обикновено излежава присъда и на практика няма лично или фирмено имущество.

Същото е положението и с фирми фантоми за източване на ДДС, допълни Николов.

Що се отнася до големия брой малки по размер дългове, главно на физически лица към НОИ, шефът на дирекцията уточни, че АДВ предприема едни и същи процедурни мерки към длъжника, независимо от дължимата сума. Длъжникът бива проучен, събира се информация за притежаваните от него активи, прави се оценката им. Актив може да е личната кола на длъжника, каза Николов.

Нерядко, когато се отиде към запор на имущество или актив се обяви за продажба, длъжникът се решава и погасява борча си сам, обясни той.

Би могло да се помисли какви да са действията на органите на НОИ, преди да изпратят сигналите си в АДВ, за да има по-голяма ефективност на събиранията на тези вземания, каза Николов.        

Споделяне

Още от Бизнес