Най-натоверените съдии ше получават четири заплати бонус

Софийският районен съд е най-големият и най-натовареният съд в страната

По четири заплати допълнително на година ще получават съдиите, които работят в най-натоварените съдилища. Бонусът за съдиите, които има по-малко работа от средното за съдебната система, ще е само една заплата годишно.

Рейтингът на натовареността на съдилищата ще се определя всяка година до края на юли от Висшия съдебен съвет (ВСС). Това е записано в проекта за правила за определяне на допълнителни трудови възнаграждения за съдиите, цитиран от lex.bg.

Изключително натоварени ще са тези съдилища, в които съдиите гледат 20% повече дела от средното за страната. Високо натоварен съд е този, по който превишението над средните стойности е от 10 до 20%. Ниско натоварен е съд, който е с натоварване под средното за страната.

Всеки председател на съд ще има правото да възрази срещу определената от ВСС степен на натовареност, а този въпрос ще бъде обсъден от комисията по натовареност.

Ако съдия е работил под 6 месеца в годината, той няма да получи премия. Няма да се изплащат бонуси и на магистратите с влязла в сила дисциплинарно наказание за системно неспазване на сроковете, както и за действия, които са довели до неоправдано забавяне на дело.

Това е първият опит на ВСС да възнагради магистратите, които се трудят в най-натоварените съдилища в страната. През последните няколко години ВСС и управляващите обръщаха внимание главно на магистратите в специализираните съдилища и прокуратури, които създаваше напрежение в системата.

В края на миналата година ВСС реши специализираните съдии и прокурори да получат до три заплати коледен бонус, а останалите хиляди магистрати и съдебни служители да получат най-много половината от това.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?