Намалява броят и размерът на новопостроените жилища

Намалява броят и размерът на новопостроените жилища

Макар и в последното тримесечие на миналата година да има сериозен ръст на новопостроените жилища спрямо предходния период, като цяло 2009 г. завършва с леко намаляване на изградените сгради, сочат данни на Националния статистически институт, обявени в петък.

В периода октомври-декември 2009 г. новопостроените жилищни сгради са 962, а имотите в тях в тях са 6404. Това е внушително увеличение от 40.4% спрямо предходното тримесечие. Спрямо края на предходната година обаче броят на новопостроените сгради намалява с 1.7%, а жилищата в тях - с 6.0%.

Освен това намалява площта за живеене в новите имоти, става ясно от данните на НСИ. Общата полезна площ на новопостроените 6404 жилища е 486 хил. кв.м или с 9.3% по-малко в сравнение със същото тримесечие на 2008 година. Жилищната площ също намалява с 6.3% до 311 хил. кв. м. Същевременно обаче, средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 71.7 кв.м през третото тримесечие на 2009 г. на 75.9 кв.м през четвъртото тримесечие на 2009 година.

Най-голям брой жилищни сгради и жилища са построени в област Варна - 179 сгради с 1325 жилища в тях, област Бургас - 127 сгради с 865 жилища, следвани от област Пловдив - 81 сгради с 448 жилища, София област - 69 сгради с 261 жилища, област София-столица - 62 сгради с 1228 жилища, и област Габрово - 61 сгради със 163 жилища.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в област Габрово -132.6 кв. м и област Хасково - 114.5 кв. м, а най-малка - в област Разград - 55.8 кв. м и област Перник - 57.0 кв. м.

Споделяне

Още от Имоти

Какво очаквате да свърши служебното правителство?