Намалява броят на преждевременно напускащите училище в България

България отбелязва напредък по отношение на броя на напускащите училище преждевременно, но в същото време отчита спад в дела на завършилите висше образование. Това показват данните на Евростат за 2011 г.

През миналата година 12.8% българите на вързаст 18-34 години са напуснали преждевременно училище, например на равнище прогимназия, а завършилите висше образование са 27.3% от 30-34 годишните. В същото време целите на стратегията “Европа 2020” в сферата на образованието е делът на преждевременно напусналите училище деца да падне до 10%, а на завършилите висше образование – 40%.

Според данните на Евростат държавите членки отбелязват напредък, но все още са налице големи различия и не е ясно дали ЕС ще успее да постигне целите, залегнали в “Европа 2020“. Делът на преждевременно напускащите училище в момента е 13.5% и е по-нисък от отчетеното през 2010 г. (14.1%) и 2000 г. (17.6%).

През миналата година 34.6% от хората на възраст между 30 и 34 години в ЕС са с висше образование в сравнение с 33.5% през 2010 г. и 22.4% през 2000 г.

Въпреки отбелязания напредък към постигането и на двете цели, Европейската комисия изразява загриженост, че той не е в резултат на реформи с дългосрочно въздействие, а се дължи по-скоро на високата безработица след младежите, заради която те остават по дълго в системата на образованието и обучението, се казва в официално съобщение на Брюксел.

Загриженост предизвиква и фактът, че определените от държавите членки национални цели не са достатъчни, за да може ЕС да постигне общата си цел, е посочено още в съобщението.

“Необходимо e държавите членки да се съсредоточат върху провеждането на реформи и да увеличат усилията си за въвеждане на комплексни стратегии за предотвратяване на преждевременното напускане на училище”, каза комисарят по образованието Андрула Василиу. Според нея е необходимо да се подобри достъпът до висше образование като в същото време се повиши качеството му.

11 европейски държави, сред които и България, все още не изпълняват заложената цел от 10% за преждевременно напускане на училище.

Малта (33.5%), Испания (26.5%) и Португалия (23.2%) са с най-висок дял на преждевременно напускащите училище, но бележат значителен напредък през последните години.

Сред другите държави членки, успели да намалят броя на преждевременно напускащите училище, са Кипър (11.2%), Латвия (11.8%) и България (12.8%).

В 3 държави членки делът на завършилите висше образование надвишава водещата цел от 40%. В държавите, в които този дял е по-нисък - Словения (37.9%), Латвия (35.7%), Унгария (28.1%), Португалия (26.1%), Чехия (23.8%) и Румъния (20.4%), се наблюдава нарастване с над два процентни пункта спрямо предходната година.

За разлика от тях, постигнатият напредък от Гърция (28.9%), Австрия (23.8%) и Италия (20.3%) е едва половин процентен пункт или по-малко, а България (27.3%) и Малта (21.1%) отчитат спад в дела на завършилите висше образование. За същия период Полша (36.9%), Германия (30.7%) и Словакия (23.4%) отбелязват умерен ръст.

Споделяне

Още от България

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?