НАП предупреди за мними данъчни служители

Националната агенция за приходите (НАП) предупреди за мними данъчни служители.

Служителите на НАП трябва да се легитимират със служебна карта при извършване на проверка и не изискват плащания в брой.

Служебната карта на данъчните служители е отпечатана на хартия и защитена с воден знак. На гърба на документа са изписани всички права, които данъчните имат по време на проверката.

Служебната карта съдържа също номер, дата на издаване, трите имена на служителя, ЕГН,
длъжност, териториална дирекция и звеното, в което работи данъчният, както и снимка.

"Всички дължими суми по глоби и актове се плащат безкасово по банковите сметки
на териториалните дирекции на НАП. Искането на пари в брой е или измама, или корупция, за която всеки гражданин незабавно трябва да сигнализира в НАП и МВР", се посочва в съобщението на НАП.

Споделяне

Още от България