Национална компания ще прави с общини и частници индустриални зони

Създадена е “Национална компания индустриални зони”, която ще привлича в България експортно ориентирани инвеститори и заедно с общини и частници ще създава специалните промишлени зони , съобщиха във вторник от Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ), което е принципал на новото дружество.

За сформирането на новото предприятие бяха заделени 100 млн. лв. в Бюджет 2009 г. като една от мерките на правителството за противодействие на финансовата криза и подкрепа на икономическата активност.

Тепърва ще се изготвя методология за подбора на подходящите за индустриалните зони места, като още преди време от Центъра за икономическо развитие прогнозираха, че компанията ще изхарчи половината от бюджета си в обиколки на европейски индустриални зони в “черпене на опит“ за начинание със съмнителен успех. Аргументът на организацията срещу създаването на индустриални зони е, че няма логика държавата да прави промишлени терени и да кани инвеститори на места, които не е сигурно, че покриват изискванията на потенциалните вложители.

Според МИЕ наличието на достатъчно големи парцели държавна или общинска земя, свободна местна работна ръка и подходяща инфраструктура в района са част от критериите за подбор на терени за индустриални зони. Няма да има ограничения за формата на присъствие на потенциалните инвеститори в терените, посочват от МИЕ.. Възможно е отдаване под наем или продаване на части от зоните, в зависимост от интереса на инвеститорите.

Амбициозната цел е в рамките още на тази година да започне строителството на до 20 зони. Предвижда се всяка индустриална зона да бъде отделно дружество, в което делът на държавата не може да бъде под 51%, а общините и частни лица могат да участват с инвестиции, земи, други капитали, но до 49 % от собствеността.

Новосформираната компания ще се управлява от петчленен съвет на директорите и двама изпълнителни директори. За председател на ръководството е избран Владимир Туджаров, който главен секретар на МИЕ, негов заместник ще е Николай Енчев, а член на съвета на директорите е Пламен Радковски. Шефове на компанията ще са Кънчо Кънчев и Атанас Ненов.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?