Неефективни чиновници, чести законови промени и необучени работници мъчат бизнеса

Основните препятствия пред българския бизнес през 2012 г. са неефективното административно обслужване, според 80 процента от фирмите, и честите изменения в нормативните документи, посочени от 76%. Повече от половината от фирмите се оплакват от корупция в публичните институции и конкуренцията от неформалната икономика – проблеми, свързани до голяма степен с бюрокрацията и непредсказуемостта в законите. Това сочат данни от анкетно допитване на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), разпространено в понеделник.

В организацията са обезпокоени от това, че над 64% от фирмите срещат трудности с намирането на квалифицирани служители при наличието на почти 400 хил. безработни през второто тримесечие на 2012 г. Данъчната и осигурителната тежест са проблем за 42 на сто от българските предприятия

 

Спрямо резултатите от 2011 г., когато БТПП проучи пречките пред бизнеса, не се наблюдава съществено подобрение. Единствено по-голямо намаление се регистрира при броя на фирмите, които са имали затруднения в достъпа до финансиране. Обясненията преди всичко се свързват с по-слабата инвестиционна активност и търсене на кредити от бизнеса, отколкото с улесняване в кредитирането (едва 3.3% е ръстът на кредитите на годишна база към септември 2012 г.).

 

Макроикономическата и фискална стабилност на страната, инфраструктурата и общата данъчна тежест са условията за бизнес, получили най-високи оценки през 2012 г. От друга страна фирмите са най-недоволни от съдебната система и таксите, които заплащат.

 

През 2012 г. единственото при инфраструктурата, като част от изследваните условия за бизнес и инвестиции, преобладаващия брой фирми (59%), считат, че има подобрение спрямо 2011 г. Според членовете на БТПП най-голямо влошаване настъпва през 2012 г. спрямо 2011 г. в таксите, които плащат фирмите (според 65%) и законодателната среда и регулациите (според 52%).

 

В институционално отношение 14% от бизнеса вижда подобрение в дейността на данъчната администрация през 2012 г. спрямо 2011 г., докато при работата на държавната администрация 7% отчитат като положителни настъпилите промени.

 

Според председателя на БТПП Цветан Симеонов, за да се подобри бизнес средата за 2013 година, може да се премахне данъкът върху дивидента, а данъкът за едноличните търговци да се намали от 15 на 10 процента. 

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес