НИМ показва в Лувъра рядко изображение на птица – символ на царската власт

Изложбата "Преславското съкровище и Преслав - средновековна столица на България" се открива на 30 юни

НИМ показва в Лувъра рядко изображение на птица – символ на царската власт

България гостува на Лувъра с изложба "Преславското съкровище и Преслав - средновековна столица на България", която ще бъде открита официално в Париж на 30 юни в зала 6 на крило "Ришельо". Това съобщи Националният исторически музей.

Експозицията е посветена на Първото българско царство и в нея участват 45 паметника от Археологическия музей "Велики Преслав", Националния исторически музей и от Националния археологически институт с музей при БАН. 

Очакванията са най-голям интерес сред посетителите да предизвика Преславското златно съкровище, изработено в Константинопол в периода от края на ІХв. до 971 г.

Освен с каменна пластика на сгради от Велики Преслав, Националният исторически музей участва с много любопитен експонат - сребърен позлатен накрайник за колан. Накрайникът има форма на касета, характерна за ранновизантийските коланни обкови от VІ - VІІ в. и за някои старобългарски от VІІІ - ІХ в. Върху лицевата му страна е изобразена водоплаваща птица (вероятно патица)с превързана около шията лента. Мотивът е широко разпространен в средноазиатското и сасанидско изкуство, откъдето прониква в арабската и византийска елитарна култура от IX – Xв.

Семантиката обяснява използването на мотива във владетелската идеология, където вероятно олицетворява обновената царска власт. Изображението намира аналог сред паметниците на Преславското съкровище – сребърна апликация с два пауна, с панделка на шията и сред птиците със сърцевидни панделки от двустранната преславска огърлица.

Куратор на изложбата от френска страна е Яник Дюран, директор на Департамента на произведения на изкуството в Лувър, а от българска – гл. ас. д-р Андрей Аладжов от НАИМ и Пламен Славов, директор на АМ – Велики Преслав. Куратор от страна на НИМ е гл. ас. д-р Мариела Инкова, завеждащ отдел "Археология".

Финансирането на изложбата е осигурено от Министерство на културата и частично от музей Лувър.

Изложбата "Преславското съкровище и Преслав - средновековна столица на България" ще продължи до 5 ноември 2018 г.

Споделяне

Още от Общество

Как да се подходи с новата детска болница?