Нов спад на чуждите инвестиции през септември

С 55.1 млн. евро са намалели чуждите инвестиции за първите девет месеца на страната спрямо година по-рано. Това показват предварителните данни на БНБ, които обикновено се ревизират в посока нагоре.

За периода януари – септември чуждите инвестиции са 1.106 млрд. евро, което е 2.7% от БВП при 1.161 млрд. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2013 г.

През септември 2014 г. чуждите инвестициите намаляват с 202.1 млн. евро спрямо предходния месец. За сравнение година по-рано спадът е бил 13.2 млн. евро.

За прираста на преките инвестиции от началото на годината допринасят основно промените в нетните задължения между дружествата с чуждо участие и чуждите инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити. Това означава, че българските компании са взели назаем от собствениците си от други държави с 400 млн. евро повече за година. Статистиката на БНБ показва ръст до 721.8 млн. евро от 321.7 млн. евро преди година.

С второстепенна роля са промените в дяловия капитал, т.е. наличието на инвестиции, представляващи придобиване на 10% или повече от капитала на предприятие в страната. Именно тези инвестиции, експертите отчитат като устойчиви. През деветмесечието на 2014 г. те са за 259.4 млн. евро при 765.7 млн. евро година по-рано.

Реинвестираната печалба (или загуба на предприятието) също влияе върху общите преки инвестиции. За периода тя се оценява на 124.4 млн. евро при 73.3 млн. евро преди година. Ниски нива на реинвестираната печалба ограничават ефекта от преките чужди инвестиции у нас.

Най-големите чужди инвестиции в страната са от Австрия – 284.2 млн. евро за деветмесечието, следвани от Холандия (281.9 млн. евро) и Русия (160.2 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци са отчетени към Люксембург – 19.6 млн. евро.

Най-много средства в периода януари – септември са вложени в недвижимите имоти и бизнес услугите (354.1 млн. евро), следван от сектор "Транспорт, складиране и съобщения" (246.3 млн. евро), и от "Финансово посредничество" (159.5 млн. евро), показват данните на БНБ.

Споделяне

Още от Бизнес

Защо Слави Трифонов скри имуществото си?