Нова кредитна линия от 5 млн. евро за малкия бизнес подписа Хеброс лизинг с ЕБВР

Кредитна линия за 5 милиона евро подписаха в понеделник директорите на Хеброс лизинг и представителят на Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/ в България Джон Шомел-Доу. Гарант по кредитната линия е Хебросбанк.

До момента Хеброс лизинг е финансирала над 1800 малки и средни предприятия в 182 населени места в България. Компанията има офиси в София, Пловдив, Велико Търново и във Варна. Само през тази година, до края на октомври, са подписани около 1000 нови договора за лизинг на стойност над 14 милиона евро.

С техническа помощ за около 150 000 евро в кредитната линия участва и Европейският съюз чрез програма ФАР.

Досега ЕБВР е отпуснала две кредитни линии на Хебросбанк за финансиране на малките и средните предприятия. Договорът с Хеброс лизинг е първият, който се сключва с лизингова компания в България, каза Джон Шомел-Доу.

Според Херман Хагшпил от Делегацията на Европейската комисия в България може би 50 на сто от тази кредитна линия ще бъдат за проекти извън големите центрове и вероятно ще има по-равномерно разпределение на линията в страната. Главният изпълнителен директор на Хебросбанк Гаутам Вир заяви, че вижда голямо бъдеще за лизинговата дейност в България.

След подписването на кредитната линия директорът на Хеброс лизинг Станислав Танушев обяви и новата програма на дружеството "Добър клиент". Чрез нея изрядните клиенти на фирмата ще могат да получават финансов лизинг, оперативен лизинг и други услуги при по-добри условия. Срокът по програмата ще бъде от 6 до 60 месеца, встъпителната вноска - от 0 до 30 на сто, и по нея ще може да се финансира покупката на дълготрайни материални активи по избор на клиента.

Споделяне

Още от Бизнес