Нова отсрочка за устройствените планове на мудните общини

Нова отсрочка за устройствените планове на мудните общини

Месеци преди парламентарните избори "Обединени патриоти" се загрижи да няма пречки пред бизнеса в 130 общини, които за четвърти път изпускат сроковете да изработят свои общи устройствени планове(ОУП), които ясно да казват къде може и къде не може да се строи на територията им. Преди година по инициатива на ГЕРБ бе сложен финален срок до 1 януари 2021 г. за изработване на плановете, но и той е изпуснат.

Сега "Обединени патриоти" предлагат удължаване с още 2 години - до 1 януари 2023 г. на срока за изработване на плановете и съответно на възможността инвеститори да променят статута на земеделската земя от ниви в потенциални строителни площадки, независимо от факта, че общините са без ОУП.

"На този етап над 130 малки и големи общини у нас все още нямат влязъл в сила Общ устройствен план(ОУП). Това спъва развитието на инфраструктурата, на бизнеса, на строителството, на предприемачеството и не позволява развитието на икономическите процеси в тях", обясняват в мотивите си депутатите Валери Симеонов, Борис Ячев, Христиан Митев от НФСБ, които са сред вносителите на промените.

Оттам добавят, че според сега действащото законодателство от 1 януари 2021г. няма да може да се преотреждат земеделски земи за стопански и икономически цели, за изграждането на инфраструктурни проекти – пътища, водопроводи и др., което е сериозна пречка пред тези общини.

Кой ще бъде засегнат, ако няма удължаване?

Проверка на Mediapool показа, че, ако я няма отсрочката, ще има спънка само пред частни инвестиции, които не се смятат за приоритетни по Закона за насърчаване на инвестициите или приоритетни за общината, но няма да бъдат засегнати национални и инфраструктурни обекти.

Член 109 от действащия Закон за устройство на територията показа, че от 1 януари 2021 г. когато няма действащ общ устройствен план, подробен устройствен план за инвестиционна дейност може да се прави за обекти с национално значение, национални обекти по смисъла на Закона за държавната собственост, обекти с регионално значение, общински обекти от първостепенно значение, обекти - публична собственост, обекти със сертификат за клас инвестиция по Закона за насърчаване на инвестициите, обекти на техническата инфраструктура и др.

Реакция

"Този срок се удължава за четвърти път от 2016 година насам. Добре е, че отново се предлага такава отсрочка, защото съгласувателните процедури по изработването на ОУП са доста тромав процес, особено тези, свързани с околната среда и с министерство на културата протичат с години" коментира пред Mediapool Мила Гиздова от Националното сдружение на общините.

На въпрос дали липсата на ОУП не крие възможност да се застроят терени, които са добри за зелени площи или за земеделие, Гиздова смята, че не е толкова лесно да се направи такава злоупотреба, защото има Закон за собствеността и ползването на земеделските земи и общински наредби, които би трябвало да пазят терените.

Вносителите от "Обединени патриоти" в мотивите си посочват, че изработването на плановете се бави, първо поради обжалване в повечето случаи на процедурите за избор на изпълнител на ОУП по Закона за обществените поръчки, което налага често откриването на нова процедура. Второ, заради затруднено набавяне на необходимите за изработването на общите устройствени планове изходни данни и информация. И трето, значителни по своята продължителност процедури за обществено обсъждане и такива за съгласуване със заинтересованите институции и органи.

Споделяне

Още от България