НСИ: Едва половината от българското население работи

Статистиката отново потвърждава неблагоприятната тенденция, че у нас един работещ издържа един неработещ – пенсионер или дете. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за работната сила през последното тримесечие на миналата година, разпространени в сряда.

Според изследването работещите над 15 години са малко над 47% от цялото население, което на практика означава, че чрез данъците на по-малко от половината население се плащат пенсии, детски надбавки, социални помощи и обезщетения за безработица.

По информация на Българската стопанска камара в момента 100 работещи издържат 82 пенсионери, а според демографските прогнози към 2050 година 100 работници ще издържат 123 пенсионери.

Според проучването на НСИ от всички работещи близо 130 хил. са работодатели, 2.75 млн. са наети, а 230 хил. души са самонаети и не осигуряват работа на някой друг. От всички наети 31% работят в обществения сектор, а 69% в частния.

Най-голям процент са работещите в сферата на услугите – 57%. В производството се трудят 35%, а в селското и горското стопанство - 7.7%

През четвъртото тримесечие на 2006 г. безработните са 288 хиляди души или 8.4% от икономически активното население. От тях всеки десети е висшист. Голяма част от хората без работа – 39%, са с основно или по-ниско образование, а половината са със средно образование.

Над 60 хил. души (21%) от безработните са млади хора, които досега не са работили. Преди да започнат да търсят работа, 29.7 хил. от безработните без трудов стаж са учили, а над 10 хил. мъже са отбивали задължителната военна служба.

Както може да се очаква, повечето хора разчитат на няколко начина за намиране на работа. Най-често обаче хората продължават да се надяват на съдействие от близки и роднини (63.4%), а не на обявите за работа (37.3%) или на бюрата по труда (43.9%). Друг предпочитан начин е да се обърнат директно към работодателя. Този похват се използва от 50% от безработните.

Общият брой на обезкуражените – тези, които желаят да работят, но не търсят активно работа, е 230 хил. души. Под 25 години са 17.1% от тях, а 27.3% никога не са работили.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?