НСИ: Над 1 500 000 българи живеят под линията на бедност

НСИ: Над 1 500 000 българи живеят под линията на бедност

22% от българите живеят под линията на бедност. Това показват данните на Националния статистически институт за миналата година.

Това прави малко над милион и половина души при линия на бедност за 2018 г. от 351.11 лева средномесечно на човек.

Данните на националната статистика сочат, че в сравнение с 2017-та година размерът на линията на бедността се запазва, а бедните намаляват с около 100 000 души.

Относителният дял на бедните е най-висок сред безработните - над 56 на сто за миналата година. Образователното ниво оказва съществено влияние върху риска от бедност при заетите.

Най-висок е делът на работещите бедни с начално или без образование – 66.2%.

С нарастване на образователното равнище относителният дял на бедните сред работещите намалява приблизително 2 пъти за хората с основно образование и над 4 пъти за тези със средно.

През 2018-та година най-висок е относителният дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група – 68.3%.

Данните сочат още, че най-много хора изпитват ограничения по отношение на плащането навреме на разходите, свързани с жилището - над 27%.

22.6% от хората пък не могат да си позволят консумация на месо, пиле или риба всеки втори ден.

Споделяне

Още от България