НСИ отчете за ноември 2011 г. спад във всички сектори на икономиката

Националният статистически институт (НСИ) отчита спад през ноември 2011 г. в промишлеността, строителството и търговията на дребно. Намаление е регистрирано както на месечна, така и на годишна база.

Оборотът в търговията на дребно през ноември 2011 г. намалява с 0.6% в сравнение с предния месец. На годишна база спадът е 5.3%. Строителната продукция в предпоследния месец на миналата година е с 0.4% под равнището от октомври 2011 г., а на годишна база спадът е 10.3%. Индексът на промишленото производство намалява през ноември с 0.4% в сравнение с октомври 2011 г. Секторът обаче отчита ръст от 0.6% на годишна база.

Спад над 14% в търговията с техника и мебели

Оборотът през ноември 2011 г.  спрямо същия месец на 2010 г. бележи ръст в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки – с 8.3%. Спад е регистриран в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 14.2%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 13.4%, в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 11.2%, в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия – с 2.6%, и в търговията на дребно с автомобилни горива и смазочни материали – с 0.9%.

Увеличение в оборота с търговията на дребно на месечна база е отчетено само в сектора на автомобилни горива и смазочни материали – с 2.1% и в търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки, козметика и тоалетни принадлежности - с 1.7%.

Намаление на месечна база се наблюдава в търговията на дребно с текстил, облекло, обувки и кожени изделия – с 10.4%, в търговията на дребно с битова техника, мебели и други стоки за бита – с 2.1%, в търговията на дребно с компютърна и комуникационна техника – с 2.1%, и в търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия - с 0.6%.

Производството в добивната промишленост намалява

През ноември 2011 г. спрямо предходния месец производството в добивната промишленост намалява с 13.6%, a в преработващата промишленост – с 1.5%, докато в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено увеличение от 1.9%.

По-значителен спад в преработващата промишленост се наблюдава при производството на метални изделия, без машини и оборудване – с 10.7%, при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 8.1%, при производството на напитки – със 7.2%, при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 6.0%, при производството на облекло – с 3.9%. Ръст е регистриран при ремонта и инсталирането на машини и оборудване – с 15.5%, при производството на тютюневи изделия – с 14.4%, при производството на електрически съоръжения – с 8.2%.

На годишна база увеличение на промишленото производство е отчетено в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ с 10.5%, докато намаление е отбелязано в добивната промишленост – със 7.5%, и в преработващата промишленост – с 1.5%. Регистриран е ръст в производството на инвестиционни продукти (7.8%) и в производството на енергийни продукти (5.0%), докато в производството на продукти за междинно потребление е отчетено намаление (2.6%).

16.3% е спадът в строителството на инфраструктура

През ноември на месечна база при продукцията от сградно строителство се наблюдава намаление от 0.7%, а гражданското/инженерното строителство се увеличава с 0.3%.

На годишна база намалението на строителната продукция през ноември 2011 г. се определя предимно от отрицателния темп при гражданското/инженерното строителство, където спадът е 16.3%, изчислен от календарно изгладени данни, докато в сградното строителство намалението е 5.2%

Споделяне

Още от Бизнес