НСИ: Повече от 5 млн. българи живеят в градовете

В българските градове живеят около 5,3 млн. души, от които 2,5 млн. мъже и 2,7 млн. жени, показват данните на Националния статистически институт (НСИ) от последното преброяване у нас. В селата са концентрирани около 2,1 млн. българи, от които 1,048 млн. мъже и 1,081 млн. жени. В процентно съотношение жителите на градовете в България значително преобладават над тези от селата - 71% към 28%.

Данните на НСИ показват още, че през 2010 г. в градовете у нас са се заселили около 103 000 души, а в селата - два пъти по-малко - около 47 000 души. 


Подобна тенденция за обезлюдяване на българските села показва и последното проучване на Евростат за съотношение на населението в градските и селските райони. За 2010 г. на 1000 жители в градовете у нас са се заселвали 7,7 човека, а в селските райони статистиката е отрицателна - на 1000 жители българските села са се обезлюдявали с 13,2 човека, сочи проучването на Евростат. 

Данните на Евростат показват още, че в ЕС около 40% от населението живее в градски условия - или около 206 млн. европейци, а почти 1/4 се намират в селските райони - или около 117 млн. европейци. Класификацията на Евростат допуска и трети вариант - междинни райони, в които живеят други 177 млн. европейци. 

Според типологията на Евростат за класификацията на градски и селски райони се отчита наличието на мрежови клетки на 1 кв. км. Преобладаващо градски район е този, където мрежовите клетки, класифицирани като градски, са повече от 80% от общото население. Междинен район е този, където мрежовите клетки, класифицирани като градски, са между 50 и 80% от общото население. Селски район се определя онзи, където мрежовите клетки, класифицирани като селски, са 50% или повече от общото население.

По тази типология на Евростат за България градското население е около 1,250 млн. души, а селското - 2,8 млн. души. В междинни райони, според Евростат, живеят около 3,3 млн. българи.

Проучването на Евростат сочи, че най-големи дялове от населението, живеещи в градски райони, са регистрирани в Малта - 100%, в Холандия и Великобритания - по 71% и в Белгия - 68%. Най-голям дял от населението, което живее в селски райони са регистрирани в Ирландия - 73%, Словакия - 50%, Естония - 48% и Унгария - 47%.

 

Споделяне

Още от България