НСИ: Приходите от търговия нарастват с 6.6% за тримесечието

Нетните приходи от продажби на продукция, стоки и услуги в сектор “Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и стоки за домакинството” за първото тримесечие на годината по съпоставими цени нарастват с 6.6% спрямо същия период на предходната година. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ) в сряда.

Увеличението се формира от всички основни търговски дейности и достига високи стойности при търговията с автомобили и горива и ремонт на автомобили – 15.0%, и търговията на дребно и ремонт на лични вещи и стоки за домакинството – 11.8%.

Най-голямо влияние върху общия индекс оказва нарастването с 4.1% при търговията на едро, която реализира около 70% от стойността на приходите за сектора. От съставните дейности значителен ръст се наблюдава при търговията с автомобили и мотоциклети – 18.9%, следвана от търговията на дребно със стоки за домакинството и битова техника – 18.0%, търговията на едро с машини и оборудване – 16.7%, и търговията на едро със стоки за домакинството – 14.0%.

При търговията на дребно с храни, напитки и тютюневи изделия и търговията на дребно с фармацевтични и медицински стоки темповете са съответно 9.6% и 7.5%.

През март нетните приходи реално нарастват с 8.0% в сравнение със същия месец на 2006 г. Увеличение се наблюдава във всички основни търговски дейности, по-високо при търговията с автомобили и горива – 18.5%, и търговията на дребно – 13.4%, и по-ниско от средното за сектора при търговията на едро – 5.2%.

От наблюдаваните съставни дейности единствено при търговията на дребно извън магазините има спад от 4.1%, който не влияе съществено върху общия индекс поради ниския дял в обема на приходите – под 1%.

Нетните приходи бележат положителни темпове и спрямо предходния месец, като при осигурена съпоставимост на цените увеличението общо за сектора достига 15.5%, резултат от нарастването във всички съставни дейности. Най-висок темп бележи търговията на едро – 17.9%, а при търговията на дребно и търговията с автомобили и горива ръстовете са близки – съответно 10.5% и 9.5%.

Продажбите на дребно в страната през първото тримесечие на 2007 г. реално нарастват с 12.0% спрямо същия период на миналата година. Увеличението е по-голямо при нехранителните стоки – 13.6%, а за групата храни, напитки и тютюневи изделия е отчетен ръст от 8.4%.

Споделяне

Още от Бизнес