НСИ: Слабо повишение на оценката за бизнесклимата през юни

Оценката на бизнесклимата през юни леко се повишава спрямо предния месец, отчита Националният статистически институт (НСИ) в редовното си месечно изследване за стопанската конюнктура в страната. Общият показател на бизнесклимата се повишава с 0.4% и е само с 0.7% под достигнатия преди три месеца дългосрочен максимум (50.7%) за последните 13 години.

Съставният показател “бизнесклимат в промишлеността” продължава да се покачва и бележи нов дългосрочен максимум (51.4%) от 1994 г. насам. Оптимистични са оценките на мениджърите за настоящото бизнессъстояние на промишлените предприятия, като очакванията им за следващите шест месеца са то да се задържи на същото равнище (52.5% от предприятията) или да се подобри (46.3%).

От август м. г. се наблюдава тенденция все повече предприятия да нямат затруднения в дейността си, показва още изследването на НСИ.

Няма и инфлационни очаквания по отношение на продажните цени.

Стопанската конюнктура в строителството през юни остава благоприятна, независимо че съставният показател “бизнесклимат” е с 4.3% под майското си равнище. Това се дължи изцяло на изместването на очакванията на стопанските ръководители за следващите шест месеца от “по-добро” към запазване на “същото” бизнессъстояние на предприятията. Същевременно оценките за  сегашното бизнессъстояние и нивото на поръчките в сравнение с месец назад са по-оптимистични.

Около 73% от предприятията в отрасъла предвиждат през следващите три месеца продажните цени на строителната продукция да се запазят.

През юни съставният показател "бизнесклимат в търговията на дребно" се покачва с 2.4% спрямо май, което се дължи главно на по-оптимистичните прогнози на стопанските ръководители за бизнессъстоянието на предприятията през следващите шест месеца. Подобряват се и очакванията им както за поръчките към доставчиците, така и за обема на продажбите през следващите три месеца.

Основни фактори, ограничаващи в най-голяма степен развитието на бизнеса в отрасъла, остават конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене, посочени съответно от 46.1 и 38.9% от предприятията. Увеличава се и относителният дял на предприятията, посочили икономическата среда като несигурна.

По отношение на продажните цени нараства делът на търговците, които предвиждат увеличението им през следващите три месеца.

Съставният показател “бизнесклимат в сектора на услугите” през юни се покачва с 3.2% в сравнение с май. Анкетите отчитат повишен оптимизъм в оценките за сегашната бизнесситуацията в предприятията и благоприятни очаквания за развитието на дейността през следващите шест месеца.

Повечето от мениджърите (75.1%) очакват продажните цени в сектора да останат без промяна през следващите три месеца.

Споделяне

Още от Бизнес