НЗОК няма да глобява джипитата за неизвършени профилактични прегледи

НЗОК няма да глобява джипитата за неизвършени профилактични прегледи

Общопрактикуващите лекари няма да бъдат санкционирани ако пациентите им не ходят на задължителните годишни профилактични прегледи, заявиха в понеделник от Националната здрвноосигурителна каса (НЗОК)
по повод медийни публикации по темата.

Според НЗОК това е “откровено невярна и уронваща престижа на институцията информация“.

“В НЗОК няма и не се предвижда да има комисия, която ще изготви по-прецизен ред от досегашния, в който ще се описва точно по какъв начин джипитата ще канят записаните в пациентската им листа за годишните профилактични прегледи“, заявяват от НЗОК.

И сега в чл. 209, ал.1 от Закона за здравето е регламентирано, че "който не се яви на задължителен профилактичен медицински преглед, изследвания или имунизация, се наказва с глоба от 50 до 100 лв., а при повторно неявяване – от 100 до 200 лв.“

Законът за здравното осигуряване в чл. 110 пък предвижда "за неявяване на профилактични прегледи, осигуреният да губиправа за срок един месец.“

Тази норма съществува отдавна, но не е прилагана и до днес.

Националната здравноосигурителна каса обмисля начини да стимулира пациентите да се ползват от правото си на профилактичен преглед. Както е известно, само около 38% от хората на възраст над 18 години посещават личния си лекар за профилактика, заплатена от НЗОК.

В тази връзка, касата стартира информационна кампания за повишаване на знанията на здравноосигурените за обширния пакет от дейности, които извършват общопрактикуващите лекари и лекарите специалисти от извънболничната медицинска помощ за превенция на тежки социалнозначими заболявания, което е в полза както на пациентите, така и на институцията.

“Здравето на всеки едни от нас е лична отговорност. В лицето на общопрактикуващите лекари НЗОК има отговорен и коректен партньор в опазване здравето на гражданите и никога, по никакъв повод не е стоял въпросът за санкции, глоби и т.н“, коментираха от касата. 

Споделяне

Още от България