НЗОК подканва хората да си извадят код за достъп до медицинското досие

НЗОК подканва хората да си извадят код за достъп до медицинското досие

Всеки гражданин, който посети районната здравноосигурителна каса, по какъвто и да е повод – заверка на рецептурни книжки, подаване на документи или получаване на протоколи за скъпоструващи лекарствени продукти, заплащани от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и др., ще има възможността да получи безплатно и своя уникален код за достъп до електронното си медицинско досие.

Това съобщиха в понеделник от здравната каса, която поставя началото на кампания за засилване на обществения контрол върху изразходвания публичен ресурс, с който НЗОК закупува медицински услуги в полза на пациентите. Хората могат да отидат в районните каси и специално за да получат кода, което става за минути.

С уникалния код всеки гражданин ще може да упражни правото си да провери дали отразените в личното му досие дейности действително са извършени. Ако констатира разминаване в данните, той може да подаде сигнал до районната или до Националната здравноосигурителна каса.

В момента едва около 37 000 души са се възползвали от възможността да получат такъв код от НЗОК, подобен на кодовете в НАП и НОИ.

Ако човек засече в досието си медицински дейности, изследвания или друго, което не отговаря на реалността и подаде сигнал в касата или регионалните ѝ подразделения, контролните органи на институцията ще извършат проверка, като информират и гражданина за резултатите от нея.

При необходимост ще се коригира електронното здравно досие с действително извършените в полза на пациента дейности.

НЗОК апелира за осъществяването на активен контрол от страна на гражданите върху изразходване на средствата за здравеопазване.

От касата уточниха, че с такъв код могат да се сдобият и здравно неосигурени пациенти, тъй като здравноосигурителният статус е променлива величина, а всеки има право на достъп до медицинското си досие.

НЗОК очаква подкрепата на всички институции в държавата за успешното осъществяване на мащабната дейност, която ѝ предстои.

Споделяне

Още от България

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?