Областните управители задължително с магистърска степен

Областните управители задължително с магистърска степен

Областните управители, техните заместници и заместник-министрите ще трябва да имат образователна степен магистър, предвиждат приетите в четвъртък на второ четене промени в Закона за администрацията. Магистърска степен ще трябва да имат и председателите на държавни агенции, комисии и ръководителите на държавни институции, създадени със закон или постановление на Министерския съвет.

Това изискване обаче влиза в сила от януари 2018 г. и реално ще засегне следващата държавна и общинска власт.

Депутатът от ГЕРБ Методи Андреев оттегли предложението си ръководителите да имат и 3 г. стаж по специалността от дипломата им за висше образование.

Държавен служител ще се става само след конкурс и издържан тест, предвиждат други текстове, гласувани на второ четене в Закона за държавния служител. Конкурсът ще има централизиран етап, който ще се организира от Института по публична администрация, и ще се провежда чрез тестове за определяне нивото на общите компетентности и на основните познания, необходими за заемането на държавна служба. До участие в децентрализирания етап на конкурса ще се допускат само кандидати, които са издържали успешно теста.

Кандидатите за държавни служители ще могат да се явяват на тест само два пъти в рамките на една година. Резултатите от успешно издържаните тестове пък ще са валидни за срок от три години от датата на обявяването им.

Държавен служител, който работи в администрацията и едногодишният му срок за изпитване е изтекъл, може да бъде назначен в друг орган без провеждане на конкурс за длъжността, ако отговаря на условията за нейното заемане, записаха още депутатите. Всички длъжности ще бъдат обявявани в Информационния портал за мобилност на служителите в държавната администрация.

Въвежда се стипендиантска програма за специалности, за които има недостиг на експерти. Стипендията може да се предоставя на студенти в български или в чуждестранни висши училища, завършили трети курс на обучението, като те се задължават да работят в съответната администрация за не по-малко от три години. Ако новите чиновници не издържат входящите тестове, те ще трябва да върнат на държавата стипендиите си. Ако не го направят доброволно, с това ще се заеме НАП.

Споделяне

Още от България