Облекчава се сертифицирането на инвестициите

Облекчава се сертифицирането на инвестициите

Намаляване на административната тежест за фирмите, кандидатстващи за сертификат за клас инвестиция, предвижда одобрени от правителството промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите.

Вече инвеститорът ще може в самото заявление да посочва кои от изискваните от администрацията данни могат да бъдат намерени в публични регистри. Кандидатът ще бъде освободен от задължението да представя документи, които вече е внесъл в Българска агенция за инвестиции по други административни процедури. Оптимизират се изискванията за условията, които следва да бъдат изпълнени, за да се предоставят насърчителните мерки, представляващи държавна помощ, посочва пресслужбата на министерския съвет.

Предвижда се отпадане на изискването за специфичност на обучението при прилагане на схемата за помощ за обучение. Въвежда се диференциран подход при отпускане на средствата за частично възстановяване на направените от инвеститора за негова сметка, в качеството му на работодател, задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване и за задължителното здравно осигуряване за работниците и служителите, заели новите работни места.

Периодът, за който се отпускат средствата, става различен, в зависимост от района, в който се изпълнява инвестиционният проект. В административните граници на общини, които за предходната година имат равнище на безработица по-високо от средното за страната, периодът е до 24 месеца, а в останалите случаи – до 12 месеца.

Споделяне

Още от Бизнес

Как оценявате българската позиция за кризата около Украйна?