Облекчения за наемателите на държавни имоти, пострадали от кризата с коронавируса

Облекчения за наемателите на държавни имоти, пострадали от кризата с коронавируса

Наемателите или ползвателите на държавни имоти, които са прекратили или ограничени дейността си заради мерките за ограничаване на коронавируса, ще могат да бъдат освобождавани изцяло или частично от плащане на наем.

Това реше бе взето на онлайн заседание на Министерския съвет, което се проведе в четвъртък.

Освобождаването от наем или намаляването му ще става със заповед, издадена от министри, областни управители или ръководители на други ведомства, които са предоставили имотите.

Наемателите и ползвателите на държавните имоти ще трябва да удостоверят, че са ограничили или прекратили дейността си като предоставят финансови или други документи, удостоверяващи това обстоятелство.

Облекчителните мерки ще се прилагат за времето, през което по време на извънредното положение физическите и юридическите лица са ограничили или преустановили своята дейност в съответните държавни имоти.  

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?