Образователните програми ще дават повече свобода на учителите

Сн. БГНЕС

Повече свобода на учителите и директорите на детски градини и училища за това как да си вършат работата смята да даде Министерството на образованието и науката. Образователните стандарти и другите нормативни документи в сферата трябва да бъдат преработени така, че да дават насоки за работата на педагозите, а не предписания, както е в момента.

Това обясни министърът на образованието Красимир Вълчев по време на конференция за представянето на добри практики от 290-те иновативни училища в страната.

Според Вълчев първият стандарт в духа по-голямата самостоятелност ще е този за физическата среда в образователните институции. Той трябва да определя как да се проектират, строят и ремонтират училищата и детските градини. Първият му вариант бил върнат за преработка, тъй като преповтарял действащите от години текстове в наредби на регионалното министерство за това колко кв. метра трябва да се падат на дете и други подобни изисквания. Според Вълчев нормативният документ трябва да дава насоки и цел, но не и толкова подробни предписания.

Промяна на тези предписания от години искат от Столичната община, основно за да се увеличи капацитетът на съществуващите детски градини и така да се реши проблемът с недостига на места в тях.

Според Вълчев с промяната на нормативните актове ще се даде по-голяма възможност за промяна на системата на образованието по инициатива на самите преподаватели, които да прилагат нови практики в работа си."Всички по веригата трябва да си променим чипа. Иновативни трябва да са всички училища. С традиционните методи на преподаване рискуваме да създадем ползватели. Основният капитал на бъдещето е кретаивността и училището трябва да провокира и учи на креативност", обясни Вълчев.

Финансови стимули

Към момента като иновативни са определени 290 училища в страната или 12-13 на сто от образователните институции. Този "етикет" се получава след представянето на проект за някаква иновация в образователния процес. Тя се оценява от комисия и се решава дали практиката е достатъчно нова, за да се определи училището като иновативно. Към момента допълнителни средства за тези училища не се предоставят.

Според Вълчев в следващите години приоритет в държавното финансиране за системата трябва да е материалната база, за да се стимулира промяната в преподаването. За догодина по това перо са предвидени 11 млн. лева. Засега обаче за конкретни суми не може да се говори. Такива ще бъдат планирани най-рано след година и след като бъде изпълнен ангажиментът за увеличаване на заплатите в сектора. В последните години почти цялото увеличение на средствата за образование в държавния бюджет отива за ръста на учителските заплати.

В краткосрочен план се предвижда създаването на национална програма за иновации в училищата, която ще действа от 2019 г. с бюджет от около 1.5 млн. лева. Тя ще е за обмен на добри практики и създаване на мрежи от училища, за да се разпространят иновативните практики, които вече се прилагат в някои институции.

Селските райони изостават

Статистиката до момента показва, че като иновативни са определени основно големи училища от областните градове, от региони, в които доходите са по-високи, а икономиката - по-развита. Става въпрос за образователни институции, в които родителите на децата са активни. Преобладават също профилираните гимназии, а интересът от страна на началните и основните училища и професионалните гимназии е по-малък. Селските райони изостават.

За иновации се приемат различни практики - от назначаването на образователен медиатор във варненско училище с ученици от ромския етнос до въвеждането на обучение по изкуствен интелект в математическата гимназия в Пловдив. Най-общо повечето иновации са свързани с използването на повече информационни технологии в клас, с по-сериозното включване на учениците в заниманията - проекти, работа в екип, интерактивно обучение, със създаването на по-осезаема връзка между отделните предмети.

Повечето учители и директори казват, че прилагат определените за иновативни практики от години, но не е имало кой да ги оцени като новост в процеса на преподаване.

Споделяне

Още от България

Нужно ли е писмено споразумение за новото правителство?