Обществени фондове ще привличат средства в здравеопазването

Обществени фондове ще привличат средства в здравеопазването

Обществени фондове да набират средства за лечение на различни заболявания предвижда законопроект, внесен от депутата от БНД Атанас Щерев и група народни представители. Проектозаконът за обществените фондове в здравеопазването предвижда те да се регистрират като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза.

Вносителят предлага фондовете да се финансират както от държавата и общините, така и от частни дарители, неправителствени организации. Те ще могат да получават и финансиране по одобрени проекти от български и чуждестранни финансиращи институции.

Според документа фондовете ще се управляват от изпълнителен директор, управителен съвет и медицински съвет. Ръководството ще се състои от три до седем души, в това число и председател. В него ще участват представители на финансиращите институции на квотен принцип съобразно източниците и размера на средствата.

Ако финансиращата институция е държавата, тя трябва да бъде представлявана най-малко от зам.-министър, а ако е общината – най-малко от зам.-кмет. В законопроекта е записано, че членовете на УС няма да получават възнаграждения и в органа не могат да участват лица, които имат преки материални интереси в сферата на действие на фонда.

Съставът на медицинския съвет на всеки фонд ще се променя от УС на всеки шест месеца и в него ще участват водещи специалисти в конкретна медицинска сфера, които ще получават възнаграждение за работата си.

Одобряването на пациентите за лечение със средствата от фонда ще става от изпълнителния директор по предложение на медицинския съвет, а всеки болен ще избира сам къде да се лекува.

Дейността на обществените фондове ще се контролира от Министерството на правосъдието чрез включване на всеки фонд в регистъра на ведомството, от Сметната палата чрез представяне на ежегоден отчет за финансовата дейност, както и от пациентските организации, работещи в сферата на дейност на фонда.

Вносителят на законопроекта се аргументира, че недостигът на средства засяга всички групи пациенти, независимо от техните заболявания, и отдавна е назряла необходимостта да се търсят допълнителни средства и източници на финансиране на системата.

Предстои законопроектът да бъде разгледан на първо четене в парламентарната здравна комисия.

Споделяне

Още от България