Общинари искат да работят в конфликт на интереси, въпреки закона

Общинари искат да работят в конфликт на интереси, въпреки закона

Общинари искат една от основните мерки срещу конфликта на интереси в местната власт да не важи за техния мандат. Те са против новото изискване общинските съветници да нямат сключени договори с общините, за които работят. В четвъртък Сдружението на председателите на общински съветници заседава в Ловеч и ще настоява парламентът да промени закона в тази му част.

"Български общини могат да останат без общински съветници", предупреди председателят на общинския съвет в Созопол Красимира Германова пред БНР. Тя е член на Сдружението на председателите на общинските съвети. Германова обясни, че много общинари вече изпълняват задълженията си неправомерно.

"Договор, в общия смисъл, е и договор за наем на помещение. Като например, имаме много джипита, които са общински съветници. Те имат подписани договори за наем за кабинет, който обслужва местната общност. Понякога това са договори за извършване на ремонтни дейности посредством някаква спечелена поръчка. Ами, договор, също така мога да посоча един пример, е и ако общински съветник е някакъв съдружник, в някакво търговско дружество – негово лично или едноличен търговец и той реши да направи някакво дарение – на съоръжения, оборудване или някакви движими или недвижими вещи", обясни Германова.

Сдружението на председателите на общински съветници ще поиска да бъдат уточнени законовите текстове и да бъде уредено завареното положение на вече избраните общинари.

Забраната за сключване на договори бе въведена с преходните разпоредби на антикорупционния закон. Чрез него бе променен Законът за местното самоуправление и местната администрация. Въведената забрана е императивна – общински съветник няма право да развива търговска дейност и да има сключени договори с общината си. Забраната важи и за сключване на договори с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.

Законът не пречи на личните лекари да си наемат помещение за кабинет от частно лице, а не да ползват преференциално контактите си в местната власт, които много от техните колеги нямат. Законодателство не създава никакви пречки на общинарите да спрат за четири години да сключват сделки с общината, в която работят. Той не им пречи да решат да не се кандидатират за общински съветници, ако смятат, че бизнесът им е по-важен от изборната публична длъжност.

Споделяне

Още от България