Общинарите в София отложиха декларирането на имотите си

Софийските общински съветници отложиха приемането на механизма, по който ще декларират доходите и имуществото си. След четиричасов дебат те приеха Правилник за организацията и дейността на СОС, от който обаче изхвърлиха два текста, задължаващи общинските съветници да декларират доходите и имуществото си. Аргументът за промяната бе, че тези текстове трябва да влязат в бъдещия Етичен кодекс.

Председателят на СОС Владимир Кисьов обясни, че следващата седмица предстои да се конституира нова Етична комисия, която в срок от два месеца да изработи принципите, върху които ще почива въпросния Етичен кодекс. Той ще урежда етичните правила за взаимоотношенията на служителите в Столична община както помежду им, така и с гражданите и ще санкционира използването на служебна информация и на общинско имущество за лични облаги.

С предупреждение или глоба в размер от 30 до 300 лв. ще бъдат наказвани съветниците, които не спазват етичните норми, пише в приетия днес Правилник.

СОС отмени безплатните карти за данъчни и полицаи

Столичният общински съвет отмени безплатното пътуване в градския транспорт за служителите на МВР и на данъчната администрация. Спорът за безплатните карти започна още миналата година, когато финансовото министерство задлъжня с 12 млн.лв. към столичната компания "Градски транспорт". Тогава кметът Софиянски се закани, че ако в държавния бюджет за 2004 г. не се предвиди перо, което да покрива разходите за превоз на данъчни служители, офицери и сержанти, те ще трябва да си плащат билетчетата като останалите столичани.

Комисията по етика ще трябва да бъде уведомявана за всички подаръци над 200 лева, които са получили съветниците. Такава била практиката в европейските страни, обясни Владимир Кисьов и отхвърли предложението на БСП и коалиция за пълен мораториум върху приемането на подаръци.

Софийските общинари синхронизираха правилника и с последните изисквания в закона за местното самоуправление и администрация, който забрани участието на съветници в бордовете на общински фирми. По предложение на Владимир Каролев от НДСВ бе приет и нов член, който задължава общинарите да декларират писмено, ако имат някакви трудово-правни отношения с търговски фирми с общинско участие и получават възнаграждение от това.

450 лева да е базовата заплата на общинските съветници, а възнаграждението за всяко участие в заседанията на комисии - 50 лева, реши още СОС. В първоначалния проект бе предвидено столичните съветници да получават 200 лева основна заплата и по 60 лева за заседание на комисия, като максималната сума не може да надхвърля 600 лв. месечно. В гласуваното днес от общинарите обаче отпадна ограничението за максимален брой на заседанията, за които ще се плаща на съветниците и така отпадна и таванът на възнагражденията им по това перо.

Отхвърлено бе и предложението на Вили Лилков от СДС да се задължат всички съветници да правят ежегоден отчет за дейността си, който да бъде публикуван. То трябваше да влезе в глава девета от Правилника, която регулира публичността на работата на СОС.

Минималният брой общинари за образуване на политическа група в СОС е петима, реши още съвета и отряза възможността съветниците на царската партия, които са четирима, да създадат своя група.

Общинският съвет гласува заместник-кметовете, главният архитект и секретарят на общината да внасят проекто-решения само с придружителни писма с подписа на кмета Стефан Софиянски. Така, според общинари, ще се прекрати практиката зам.-кметовете да внасят докладни, за които кметът не е уведомен. Софиянски предварително възразил срещу това решение пред председателя на СОС Владимир Кисьов с аргумента, че ще трябва да поема с подписа си отговорност за решения на хора, които са му били наложени от СДС, визирайки заместник кметовете си.

Вместо в понеделник, СОС ще заседава вече всеки втори и четвърти четвъртък от месеца.

Още от България

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: