Общините с достъп до безвъзмездни 8.2 млн. евро за улично осветление

Общините с достъп до безвъзмездни 8.2 млн. евро за улично осветление

Българските общини ще могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране на проекти за подмяна и модернизация на уличното им осветлени с енергоефективно, съобщиха от Министерството на енергетиката във вторник. Предвидени са 8.2 млн. евро по програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност", финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Бюджетът на всеки отделен проект може да бъде от 200 хил. до 600 хил. евро. Няма изискване за съфинансиране от страна на кандидатите, а техни партньори могат да са български фирми и такива от страните донори на програмата, както и международни организации.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е до 5 март 2020 г. Най-късно до 23 януари 2020 г. кандидатите трябва да внесат в Агенцията за устойчиво енергийно развитие своите енергийни обследвания за одобрение. Кандидатстването се извършва изцяло по електронен път в системата ИСУН.

От енергийното министерство посочват, че енергийната ефективност представлява и ще остане приоритет за страната в дългосрочен план  като част от усилията за намаляване на енергийното потребление и на зависимостта от внос на енергийни ресурси. Предизвикателствата, свързани с климатичните промени и европейското екологично законодателство, също поставят на дневен ред необходимостта от изпълнение на мерки за енергийна ефективност, допълват от ведомството.

По друг проект, финансиран от програмата "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще проучи възможностите за използване на хидроенергийния потенциал в съществуващите системи за водоснабдяване и за повишаване потенциала на малки ВЕЦ във водоснабдителните системи. Проектът е на стойност 684.5 хил. лв., изцяло покрити от безвъзмездната финансова помощ по програмата. Партньор по проекта е Дирекцията за водни ресурси и енергия към Министерството на петрола и енергетиката на Кралство Норвегия, допълниха от българското ведомство.

Споделяне

Още от България