Общините са изплатили 17 млн. лв. от дълговете си към бизнеса

Общините са намалили със 17.2 млн. лв. просрочените си задължения към бизнеса от началото на годината до края на март. Към 1 април местната власт дължи 156.6 млн. лв. На годишна база намалението е с 40 млн. лв. Това съобщи Министерството на финансите във вторник.

Дългове към бизнеса имат 111 от общо 264 общини. Най-големи са задълженията на Кърджали, Перник, Пазарджик и Смолян, като всяка една от тях има просрочени плащания за по 14 – 15 млн. лв.

За период от една година 106 общини са постигнали намаление на просрочените си задължения с 57 млн. лв. Най-голямо намаление на дълга от началото на годината до края на март има Столична община. София е успяла да разплати над 5.8 млн. лв. на бизнеса. Между 1 и 1.7 млн. лв. са разплатили Смолян, Пазарджик, Търговище и Хасково.

67 общини са увеличили дълговете си общо с над 18 млн. лева.

Една трета от местните власти към края на март нямат забавени плащания.

Размерът на общинския дълг и общинските гаранции намалява с 41 млн. лв до 933.4 млн. лв., като се запазва равнището на общата задлъжнялост на нива от 45-43% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия.

В делегираните от държавата дейности забавените плащания са 5.3 млн. лв. или 3% от общия им размер.

В рамките на разглеждания период, а и текущо през 2013 г., се наблюдава трайна тенденция за намаление на общия размер на просрочените задължения, които през последните две тримесечия се задържат на равнището на 7–8% спрямо собствените приходи и изравнителната субсидия за общините.

Салдото по бюджетите на общините на касова основа е положително и е в размер на 186 млн. лева към края на март 2013 г.

Споделяне

Още от Бизнес