Очертава се задължително уедряване за 15-20 на сто от нивите

Очертава се задължително уедряване за 15-20 на сто от нивите

Възможно е да има задължително уедряване на 15-20 на сто от земеделските имоти, като до принудителна комасация ще се прибягва в случаите, когато 70 на сто от собствениците в едно землище искат окрупняване, а останалите притежатели на ниви въобще не се интересуват от обработката им. Това стана ясно на заключителен семинар по подпомагана от Холандия програма за комасация  в България.

До 2013 г. по тази програма у нас ще се изпълнят 44 проекта за окрупняване на земеделски парцели. В идните три години комасацията ще е доброволна, обясни Кирил Стоянов от Министерството на земеделието и продоволствието.

От началото на 2008 г. във ведомството ще бъде създадено звено, което ще отговаря за този процес и ще стане основа на бъдещата агенция по комасацията. Тя ще контролира държавния поземлен фонд и бъдещата поземлена банка, обясни Стоянов.

Експертите от земеделското министерство подготвят и закон за комасацията, с който ще се подпомогне с този процес, особено по отношение на непотърсените от собствениците си 9 млн. декара ниви, които са дадени за временно управление на общините.

Документът ще създаде възможност и на държавата да обезщетява със земя, а не с пари собствениците на имоти, през които минават големи инфраструктурни обекти.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?