Около 44 000 осмокласници ще получат по 250 лева помощ от държавата

Около 44 000 осмокласници ще получат по 250 лева помощ от държавата

Около 44 000 ученици, записани в VIII клас, ще получат еднократна помощ през новата учебна година. Подпомагането е в размер на 250 лева. Отпускането му беше прието в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Целта е предотвратяване на отпадането на ученици след завършване на основно образование, което става след VII клас.

Право на подкрепа за покриване част от разходите в началото на учебната година имат семейства, чиито деца са записани в VIII клас на държавно или общинско училище за предстоящата учебна година.

Децата трябва да живеят постоянно в България, да не са настанени за отглеждане извън семейната среда, а средномесечният доход на член от семейството им за предходните 12 месеца трябва да е под 450 лева.

До момента подобна помощ се даваше само за първокласниците.

Подобно на подпомагането за малките ученици и това за осмокласниците ще се изплаща на два пъти – в началото на първия и на втория учебен срок. Целта е децата да не спрат да посещават часовете щом родителите им получат парите от държавата.

Помощта се отпуска без доходен тест за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства. Срокът за подаване на заявлението декларация за отпускане на помощта след записване на детето в осми клас е не по-късно от 15 октомври. 

Споделяне

Още от България