Омбудсманът отказа да сезира Конституционния съд с поправките "Янев"

Константин Пенчев

Националният омбудсман Константин Пенчев отказа да сезира Конституционния съд (КС) заради поправките в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и в частния сектор, предложени от лидера на РЗС Яне Янев.

 

До промените, предвиждащи разгласяване на имуществото на членовете на управителните и контролните органи на Националната електрическа компания, на Българския енергиен холдинг и на юридическите лица, които осъществяват дейност, регулирана от ДКЕВР, се стигна след серията от масови протести срещу енергоразпределителните дружества през последните два месеца.

 

От пресслужбата на омбудсмана уточняват, че той може да оспорва само закон, с който се нарушават правата и свободите на гражданите. "Задълженията, които държавата вменява на членовете на техните управителни или контролни органи са извън моята компетентност", обяснява в мотивите си за отказа омбудсманът.

 

По отношение на чл. 2, ал. 1, т. 38 Константин Пенчев уточнява, че се отнася до органи на управление на юридически лица, които извършват дейност на регулиран пазар, като тези отношения, както и правата на юридическите лица, извършващи стопанска дейност, също са извън компетентността на омбудсмана.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли изгонването на 70 руски дипломати?