Още 120 млн. евро за български малки и средни фирми от REACT-EU

Още 120 млн. евро за български малки и средни фирми от REACT-EU

България ще получи още 120 млн. евро за финансиране на около 2600 малки и средни предприятия. Това става възможно, след като Европейската комисия одобри промени по оперативни програми, засягащи пет държави, в рамките на инструмента REACT-EU, съобщиха от ЕК.

Оперативна програма "Конкурентоспособност и иновации" по Европейския фонд за регионално развитие получава допълнителни 120 млн. евро. Тези ресурси ще бъдат използвани за подкрепа с оборотен капитал за малки и средни предприятия. Очаква се около 2600 компании да се възползват от подкрепата.

В Италия се добавят към националната оперативна програма за метрополните области и градове 1 милиард евро. Тези ресурси имат за цел да подкрепят екологичния и цифровия преход, както и устойчивостта на тези градове. 80 милиона евро са заделени и за укрепване на социалната система в градовете.

В Испания оперативната програма за Канарските острови ще получи допълнително 402 милиона евро за оборудване и инфраструктура за защита на здравето, включително свързани с Covid-19 проекти за научноизследователска и развойна дейност. Средствата също така ще подпомагат прехода към екологична и цифрова икономика, включително и устойчив туризъм.

Почти 7000 малки и средни предприятия, предимно от туристическия сектор, ще получат подкрепа за преодоляване на финансовите затруднения, предизвикани от кризата с коронавируса. Значителна част от ресурсите ще бъдат насочени за социална инфраструктура и услуги при извънредни ситуации.

В региона на Галисия 305 милиона евро по линия на REACT-EU допълват оперативната програма на ЕФРР. Тези средства бяха заделени за продукти и услуги в областта на здравеопазването, прехода към цифрова икономика, вкл. цифровизацията на администрацията и за МСП. Те също така подкрепят екологосъобразни проекти в горското стопанство, веригата на биоотпадъците, градската мобилност, интермодалния транспорт, както и предотвратяването на пожари и обновяването на здравни центрове и училища.

В Унгария оперативната програма за икономическо развитие и иновации (EDIOP) получава допълнителна 881 милиона евро. Те ще бъдат използвани за безлихвен заем за оборотен капитал в подкрепа на над 8000 МСП и в подкрепа на схема за субсидиране на заплатите на работниците в предприятията, засегнати от ограничителните мерки във връзка с Covid-19.

В Германия провинция Бранденбург ще получи допълнителни 30 милиона евро за своята оперативна програма по ЕФРР в подкрепа на туристическия сектор и МСП, засегнати от пандемията от коронавирус, и за мерки за цифровизация в културните институции и занаятчийските камари.

REACT-EU е част от NextGenerationEU и предоставя 50.6 милиарда евро допълнително финансиране (по текущи цени) през 2021г. и 2022 г. за програмите по политиката на сближаване.

Споделяне

Още от Бизнес