Осигурените ще получават обезщетенията си директно от държавата

Националният осигурителен институт (НОИ) е предвидил 194 млн. лева за болнични през тази година. Това заяви на пресконференция в понеделник управителят на НОИ Йордан Христосков.

Експертите от института са изчислили, че средно в годината един работник отсъства от работа заради заболяване около 6 дни, като дневно това струва на държавата около 13.30 лева.

За обезщетения при бременност и раждане в бюджета на НОИ са отделени 117 млн. лева, които са с 47 млн. повече от миналата година. Причината за това е увеличението на отпуска, който от 135 дни стана на 315 дни. През този период майките получават 90% от заплатата, която са вземали, преди да родят. През 2007 година се очаква от тази възможност да се възползват близо 54 000 майки.

По думите на Христосков като следствие от тази мярка все повече са жените с високи доходи, които излизат в отпуск по майчинство. Той допълни, че средно за насърчаване на раждаемостта държавата дава около 286 лева.

Право на по-дълъг отпуск ще имат и жените, чието бебе все още не е навършило 9 месеца, въпреки че 135-те дни са изтекли. За да продължат да вземат 90% от възнаграждението си, те трябва да подадат молба до работодателя си.

От тази година болничните и обезщетенията за бременност и раждане и майчинство ще изплащат директно от НОИ, а не както досега – парите да бъдат превеждани на работодателите, а те от своя страна - на служителите си.

По този начин държавата се опитва да предотврати евентуални злоупотреби, тъй като и до момента имаше случаи, в които някои работодатели вземат обезщетенията от НОИ, но не ги дават на подчинените си.

Христосков увери, че процедурата е максимално улеснена, така че осигурените да не ходят в поделенията на НОИ. Тяхна грижа ще бъде единствено да предоставят болничните листове и другите документи на работодателите си и след ползване на първия болничен да попълнят декларация с номера на банкова сметка, където НОИ да превежда парите.

Новият болничен лист може да бъде разпечатан от страницата на НОИ, като всеки работодател трябва да осигури такъв на служителите си.

След това фирмите трябва да предават пакета от документи в териториалните поделения на НОИ и техните филиали, а в 30-дневен срок НОИ се задължава да изчисли размера на болничния и да изплати парите по банков път.

Както и досега, дневното обезщетение за болест ще се определя от доходите на осигурения шест месеца назад. Ако данни за него липсват в индивидуалния регистър на Агенцията по приходите, който се ползва и от НОИ, държавата ще плаща болничните върху минималната работна заплата.

Ако реално работник взема по-голяма заплата, в рамките на годината осигурителният институт еднократно ще изплати разликата.

Заварените случаи, при които болничните продължават и през 2007 година, ще получават парите си от работодателя, докато изтече срокът на болничния. Същото се отнася и до жените, родили преди Нова година.

Няма да има опашки в НОИ, обеща Христосков, като обясни, че по-големите компании, които имат много служители, ще носят болничните в определен час, а документите им ще бъдат обработвани едновременно на няколко гишета.

Споделяне

Още от България