Осигурителните вноски в България - едни от най-високите в Източна Европа

Сравнително проучване на одиторската компания Кей Пи Ем Джи (KPMG) поставя България сред страните с най-високи осигурителни вноски в Централна и Източна Европа. Проучването е извършено на базата на данъчно-осигурителните системи на България, Хърватия, Румъния, Турция и 10-те новоприети в ЕС страни.

Данните показват, че най-високи осигурителни вноски, които плащат както работодателите, така и работниците, има в България, Словакия, Чехия, Унгария и Румъния. Най-ниски те са в Малта и Кипър, съобщи електронното издание Budapest Business Journal (BBJ), цитирано от БТА.

В 14-те страни данък общ доход (ДОД) варира от 12 до 50 процента, като най-нисък той е в Словакия (19 на сто) и в балтийските страни, които прилагат единна данъчна ставка т. нар. плосък данък). В Естония също има плосък данък, но ставката там е 26 процента, като от 2005 г. се планира да бъде намалена до 24 на сто.

Според KPMG корпоративните данъци са под 30 процента във всички включени в проучването страни, с изключение на Малта и Турция. Най-ниски са нивата на тези данъци в балтийските страни, Кипър (10 на сто) и Унгария (16 процента), а най-високи са в Малта (35 на сто), Турция (33 процента) и Словения. В България данъкът е 19,5 на сто.

В проучването е отбелязано също, че няма значителни различия в нивата на данък добавена стойност (ДДС) между 14-те държави. Най-висок е ДДС в Унгария - 25 процента. Следват Полша и Хърватия, където данъкът е с 3 на сто по-нисък - 22%. В България той е 20 на сто. Най-малък е ДДС в Кипър - 15 на сто.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: