От 20 до 200 евро/ха ще са компенсациите за земите в НАТУРА

От 20 до 200 евро/ха ще са компенсациите за земите в НАТУРА
Обезщетенията за спазване на специфичните ограничения, наложени в някои от зоните по НАТУРА 2000, ще бъдат годишно от 20 до 200 евро за хектар. Това съобщи Александър Атанасов, държавен експерт в дирекция "Развитие на селските райони" към Министерството на земеделието и горите (МЗГ), по време на националното обсъждане на европейската екологична мрежа с общини и собственици на земи в понеделник.

Най-големи са компенсациите за възстановяване на екстензивни трайни насаждения - около 200 евро за хектар. За ползватели на земи в НАТУРА в необлагодетелствани райони обезщетенията ще са около 100 евро/ха годишно. Земеделските стопани, които спазват ограничението да не използват торове в обработваемите земи в рамките на екомрежата, могат да получават годишно около 60 евро на хектар.

За поставяне на табели, с които се указва къде гнездят птиците, предвидената компенсация за хектар е 10-15 евро годишно. Ако земеделските стопани спазват ограничението да оставят неожънати участъци, където определени видове птици гнездят или се хранят, обезщетението е около 100

евро. Допълнително към компенсациите могат да се добавят около 20 процента върху експертно изчислената сума за спазване на ограниченията като насърчение, каза Атанасов.

До 500 евро за хектар могат да получат собственици на земи, включени в НАТУРА 200, но при условие, че инвестират повече в насаждения за запазване на определени видове или местообитания или се поставят къщички за птиците или други съоръжения за животните. Подобна компенсация ще бъде изплащана и на стопаните, които възстановяват овощни градини или влажни зони.

Спазването на ограниченията ще бъде контролирано от Разплащателната агенция към МЗГ, която е в процес на създаване. При регистрирано неспазване на ограниченията, обезщетенията на ползвателите могат да бъдат спрени за определена година или изцяло.

За да получат полагаемите им се компенсации, ползвателите на земи в НАТУРА 2000, трябва да се регистрират в областните земеделски дирекции и да идентифицират обработваемите терени на дигиталната карта със земеделските терени.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?