По данни на НСИ

От 474 000 хора с увреждания близо 400 000 са пенсионери

Хората с призната трайно намалена работоспособност или степен на увреждане са 474 267, сочат данните на Националния статистически институт от последното преброяване. От всички хора с увреждания 465 228 са възрастни, а 9 039 са деца до 16-годишна възраст.

При възрастните най-голям е делът на хората със степен на увреждане от 71 до 90% -184 556, или 39.7%. Хората с най-висока степен на трайно намалена работоспособност - над 90%, са 131 298, или 28.2%. С трайно намалена работоспособност или степен на увреждане от 50 до 70% са 110 528, или 23.8%. Най-нисък е делът на хората с намалена работоспособност до 50% - 38 846 или 8.3%.

При децата с увреждане от 50 до 90% са 4 040 или 44.7%. За 3 035 деца, или за 33.6% е посочено наличие на степен на увреждане над 90%. До 50% степен на увреждане имат 1 964 деца, или 21.7%.

По-голямата част от хората с увреждания са жени, а най-много засегнати има във възрастовата група над 50 години.

При възрастните хора с увреждания между 16 и 64 години статистиката показва, че работещи са едва 56 150 души. 11 399 се определят като безработни, а 393 451 души се водят икономически неактивни. Това означава, че близо 85% от хората с увреждания в работоспособна възраст не работят. От неработещите инвалиди 377 222 са пенсионери (95.9%). Учащи са 3 361 (0.9%), заети само с домашни и семейни задължения са 5 840 (1.5%).

От статистиката става ясно, че на практика почти всеки възрастен с увреждане получава и пенсия. Темата с инвалидните пенсии, чийто брой с всяка година се увеличава, отново е на дневен ред около дефицитите в НОИ.

Данните на НОИ към средата на миналата година сочат, че се изплащат 865 707 инвалидни пенсии.

Разминаването между броя на инвалидите и получаваните пенсии идва от факта, че някои хора получават по две и дори три вида пенсии. Според най-новите данни на НОИ към 31 декември 2011 година пенсионерите, които получават повече от една пенсия, са 477 376 като 450 162 от тях получават допълнителна социална пенсия за инвалидност.

Коефициентът на заетост на хората с увреждания е 22.5% като за сравнение при хората без увреждания е 59.1%.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?