Отговор от главния архитект на София по казуса с инвеститора от с. Разбойна

Бъдещата сграда "Резиденс 63"

Направление "Архитектура и градоустройство" (НАГ) на Столична община изпрати право на отговор до Mediapool, по повод публикуваната на 28 май статия на юридическия сайт "Грамада" за инвеститор от село Разбойна, който строи висока сграда в столицата.

Материалът разказва историята на мащабната инвестиция на дружеството "Ему" от село Разбойна (община Търговище) за реализирането на проекта си за небостъргач с височина 42 метра на име "Резиденс -63" в презастроения столичен квартал "Манастирски ливади – Запад". В него е описано специалното отношение, което получава инвеститорът и кратките срокове за съгласуването на проекта, издаването на разрешението за строеж и отчуждаването на частен имот на пенсионерката Анушка Атанасова за нуждите на новата сграда.

В правото си на отговор НАГ обяснява, че са спазени всички законови процедури. В отговора няма нито ред за отчуждаването на имота на пенсионерката Анушка Атанасова и оценката на имота ѝ на шест пъти по-ниска цена от тази за отчуждаването на сходен имот на инвеститора "Ему".

 

Ето пълния текст на НАГ:

Позиция на Направление "Архитектура и градоустройство" относно публикация на Медиапул, касаеща строеж "Жилищна сграда с магазини, гаражи, надземен и под-земен паркинг" в УПИ XI-2321, кв. № 6, м. "Манастирски ливади – запад", гр. София, с възложител "ЕМУ" АД - с. Разбойна

В деловодството на "Направление архитектура и градоустройство" – СО е заведено Заявление вх. № САГ17-АП00-468/14.11.2017 г. за одобряване на инвестиционен проект за обект: "Жилищна сграда с магазини, гаражи, надземен и подземен паркинг" в УПИ XI-2321, кв. № 6, м. "Манастирски ливади – запад". Възложител на строежа е "ЕМУ" АД. Имотът се намира от южната страна на бул. "Тодор Каблешков", без да има пряко лице на булеварда и се обслужва от ул. "Синанишко езеро" и ул. "Казбек". Улиците са общинска собственост от много време и отдавна са изградени до общото им кръстовище. Реализирани са за облекчаване комуникацията и достъпа на гражданите до интензивно застроения и функциониращ съседен квартал "4а". За осъществяване на пробива от ул. "Синанишко езеро" до бул. "Тодор Каблешков" в момента се води отчуждителна процедура, която не е приключила. Според Общия устройствен план на Столична община, устройствената зона, в която попада строежа е Смф (смесена многофункционална зона). Зоната тангира големите булеварди и позволява високо застрояване с различни по предназначение сгради.

Внесеният за одобряване инвестиционен проект предвижда застрояване на жилищна сграда с 14 етажа, като постигнатите устройствени показатели са под максимално допустимите норми. Плътността на застрояване е 23,67% при норма от 60 %, интензивност е 3,45 при пределно допустим коефициент 3,5.

Както вече беше споменато транспортно и пешеходно обслужване на новата сграда е осигурено по цялата дължина на бъдещата сграда от съществуващата ул. "Синанишко езеро" – публична общинска собственост. В южната част на имота е предвиден автомобилен вход към вътрешността на имота посредством наклонена рампа за преодоляване на денивелацията от същата улица. В границите на УПИ, надземно и в подземен гараж, е осигурено паркиране на 96 моторни превозни средства и 102 велосипеда, които са повече от нормативните изисквания.

Одобряването на инвестиционните проекти и издаването на разрешението за строеж са две отделни процедури, които се извършват последователно и имат отделни конкретно определени срокове за изпълнение (14 дни за одобряване на проекти и 7 дни за издаване на разрешение за строеж). След като в описаното по-горе заявление е поискано одобряването на инвестиционен проект, същият е разгледан от специалистите на НАГ-СО и неколкократно е връщан за корекции и допълване. С заявления от 14.12.2017 г., 02.01.2018 г. и 23.01. 2018 г. са внасяни коригирани чертежи и липсващи документи, за да може проектът да съответства на действащото законодателство и да бъде одобрен. При одобряването му са спазени всички законови и нормативни разпоредби, без да са допускани каквито и да било компромиси. След одобряването на проекта на 25.01.2018 г. и заплащане на дължимата такса, от възложителя "ЕМУ" АД е подадено заявление вх. № САГ17-АП00-468/12.02.2018 г. за издаване на разрешение за строеж. В изпълнение на основните си задължения Главния архитект на СО е издал разрешение за строеж, спазвайки законово регламентирания срок. Времето за одобряване на инвестиционните проекти до голяма степен зависи от качеството и пълнотата на проектната документация и от сроковете, в които проектантите ще отстранят забележките или експоатационните предприятия и контролни органи ще издадат положителни становища. При наличие на качествен проект и изчерпателно комплектувана преписка общинската администрация Главния архитект на би си позволил неоснователно да забавя одобряването на проекти.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес