Откритият в Плевен цианкалий се оказа на Агенцията по лозата

Изоставените помещения, в които бяха открити опасни химични вещества в Плевен, са бивши лаборатории на Изпълнителната агенция по лозата и виното, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Плевен.

 

При извършената проверка е установено, че пластмасовите и стъклени съдове, съдържащи опасните смеси, са използвани за лабораторни цели.

 

Целостта на съдовете не е нарушена. Те са съхранявани в лабораторни помещения; не е констатирано наличие на силни миризми и разливи от опасни химикали, се казва в съобщението на РИОСВ в Плевен.

 

Дадено е предписание на областния управител на Плевен за съхранението на опасните химикали, съгласно нормативните изисквания.

 

Областната администрация е уведомена, че при изтичане на срока на годност, веществата трябва да бъдат третирани като отпадъци при спазване изискванията на закона.

 

Отровите са преместени за временно съхранение в подземни помещения с трайна бетонова настилка, без връзка с канализация, с осигурена естествена вентилация и ограничен достъп. Помещенията отговарят на изискванията за склад за съхранение на опасни химикали.

 

Предприетите мерки към настоящия момент гарантират, че няма непосредствена опасност за живота и здравето на населението на Плевен и за замърсяване на околната среда, допълват от РИОСВ.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?