ОТП чака разрешение от КЗК и БНБ за покупката на Банка ДСК

Банковата консолидационна компания е получила официално потвърждение унгарската ОТП, че е получила всички разрешителни за сделката за Банка ДСК, съобщи изпълнителният директор Нели Кордовска след общото събрание на акционерите.

Така на кандидат-купувача му остава да получи разрешение само от Комисията за защина на конкуренцията, която ще заседава в четвъртък (24 май), и от управление "Банков надзор" на БНБ.

Нели Кордовска заяви, че ако тези документи бъдат издадени, то БКК ще има готовност да приключи сделката веднага.

На днешното общо събрание на БКК са били одобрени годишните отчети на БКК за миналата година, които показват печалба след данъци от 167 868 887 лв.

От тази сума 7 048 800 лв. се заделят за фонд "Резервен", 35 820 087 - за необходими провизии по условни задължения на БКК по споразумения между Министерството на финансите и купувачите на Булбанк и ТБ Биохим.

Останалата част от неразпределената печалба на БКК в размер на 125 млн. лв. се разпределя като дивидент на акционерите на БКК. Платените данъци от БКК за 2002 г. са за 51,572 милиона лева.

Споделяне

Още от Бизнес