Отворено писмо до руското посолство от Комитет за българо-европейско сътрудничество

КОМИТЕТ ЗА
БЪЛГАРО-ЕВРОПЕЙСКО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
KBES
Box 2176
SE-750 02 Uppsala
SWEDEN
Reg. nr. 817602-8333


ДО:ПОСЛАНИКА НА
РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-н Владимир Геннадиевич Титов

КОПИЕ ДО: СРЕДСТВАТА ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?