Ожънати са над 65 на сто от площите с ечемик

Ожънати са 1.22 млн. декара или 65.8 на сто от площите с ечемик, като средният добив до момента е 360 кг от декар. Това сочат данни към 2 юли на Главна дирекция "Земеделие и поземлени отношения” на Министерство на земеделието и храните, обявени във в торник.

В различните региони добивите се движат в границите 240-477 кг от декар. Най-високи добиви към момента са отчетени в Разград - 477 кг, Добрич - 411 кг, Силистра - 405 кг, Плевен - 392 кг и Велико Търново - 390 кг. Най-висок е делът на ожънатите площи в област Монтана – 98 %, Плевен – 95 %, Русе – 91 %, Силистра – 88 % и Велико Търново 82 %.

 

Общо засетите площи с ечемик за страната са 1 878 956 декара, като отчетените пропаднали площи са 29 184 декара.

Споделяне

Още от Бизнес