Парафиран е приватизационния договор и за втория пакет ЕРП-та

Агенцията за приватизация приключи преговорите с купувача и на втория пакет електроразпределителни дружества (ЕРП). Във вторник АП съобщи, че е парафирала договора с чешката компания CEZ за продажбата на 67% от акциите на ЕРП София град, ЕРП София област и ЕРП Плевен.

Първи, миналия четвъртък успешно приключиха преговорите с немската компания EON, която спечели конкурса за ЕРП Варна и ЕРП Горна Оряховица. Все още продължават само преговорите с австрийската компания EVN, която бе класирана на първо място за пакета ЕРП-та Пловдив и Стара Загора.

И при втория, както и при първия парафиран приватизационен договор, в деня на подписването му поне 20% от цената трябва да е постъпила в доверителна сметка. CEZ плаща 280.5 млн.евро за 67% от акциите на трите дружества, като към този приватизационен пакет имаше най-голям интерес и бе постигната най-висока цена.

Също 20% от покупната цена ще се задържи за година и половина в доверителната сметка, за евентуално обезщетяване на купувача при нарушение на гаранциите на държавата по договора.

Купувачът се задължава да не прехвърля до 31 декември 2008 г. правото на собственост върху придобитите акции. До 2006 г. новият собственик на ЕРП-та не може да намалява размера на годишните разходи на труд под нивото им за 2003 г. Безсрочно е условието купувачът да не прекъсва предоставянето на услугите, които ЕРП-та предлагат според издадените им лицензи.

В случай на увеличаване на капитала на някое от трите електроразпределителни дружества до 31 декември 2008 г., без държавата да придобие част от новоиздадените акции, купувачът се задължава да заплати цена за нейното съгласие да се намали акционерното ѝ участие.

Ако прехвърлянето на правото на собственост върху продаваните акции се осъществи преди 30 април 2005 г., дивидентите за финансовите години, приключващи на 31 декември 2004 г. и 31 декември 2005 г. ще се разпределят между купувача и държавата, пропорционално на акционерното им участие в дружествата към момента на разпределението и плащането на тези дивиденти.

От АП напомниха, че парафираният приватизационен договор ще се внесе за одобрение в Надзорния съвет на агенцията и при положително становище трябва да мине за одобрение и през Министерския съвет.

Още от Бизнес

Проявите на расизъм на националния стадион бяха: