Параметрите за догодина - 3.6% ръст и 2.5% дефицит

Параметрите за догодина - 3.6% ръст и 2.5% дефицит

Проектобюджетът за следващата година е готов месец преди законовия срок и намерението на финансовия министър Симеон Дянков е да го внесе в парламента до края на септември, вместо в края на октомври. Проектът бе качен на сайта на Министерството на финансите, след като бе раздаден на партньорите в тристранния съвет и на Сдружението на общините.

В доклада към бюджета финансовият министър обяснява, че по-ранното внасяне на основния за функционирането на държавата документ в парламента се прави, за да се осигури "повече време за провеждане на политическия дебат, както и необходимата за бизнеса и домакинствата предсказуемост относно икономическото състояние и развитие през следващата година".

"Мерките в сферата на фискалната политика и структурните реформи остават основните инструменти за бързо връщане на България към устойчив икономически растеж", се казва в доклада към проектобюджета.

Бюджетната рамка е съставена при очаквания за икономически растеж от 0.7% още 2010 г. и 3.6% за 2011 г. "Прогнозите са външният сектор да бъде основно двигател на икономическата активност при продължаване на тенденцията за умерен реален растеж на износа". годишната инфлация ще е 4%.

През следващата година се очаква и частично възстановяване на потреблението на домакинствата, което отбеляза най-съществен спад в края на 2009 г. и началото на 2010 г.

За 2011 г. е планиран бюджетeн дефицит по консолидираната фискална програма (КФП) от 1.96 млрд. лв. или 2.5% от прогнозния БВП.

Предвижда се размерът на приходите по КФП да бъде 25.8 млрд. лв. при запазване на 10% на корпоративния данък и вдигане на някои акцизни ставки според поетите от страната ангажименти за достигане на минималните за ЕС равнища на данъка.

Предвижда се разходите да са 27.8 млрд. лв. или на равнището от тази година. Те ще са 40% от БВП с опция при успешна оптимизация в публичния сектор да слязат до 35-38% от БВП.

Замразяват се заплатите в публичния сектор и пенсиите.

Запазват се разходите за издръжка, капиталовите разходи и субсидиите от националния бюджет на равнищата от 2010 г.

Разходните приоритети са в сферата на секторите, стимулиращи растежа - за пътища, "екологична и комунална инфраструктура, образование, конкурентноспособност на българските предприятия, високо качество на живот и доходи".

Споделяне

Още от Бизнес

Одобрявате ли промяната в стратегията на ваксинацията срещу Covid?