След неуспешните промени в закона преди изборите

Парламентът отново улесни издаването на адресна регистрация

Парламентът отново улесни издаването на адресна регистрация

Народното събрание одобри окончателно във вторник облекчения в Закона за гражданската регистрация. До това решение парламентаристите стигнаха след няколкомесечни спорове за неефективността на ограниченията, въведени преди изборите през есента с цел да прекратят т.нар. изборен туризъм. Вместо това, обаче, на практика бяха ограничени конституционните права на стотици граждани, които не можаха да гласуват.


След съвместна работа между опозицията и управляващите, в крайна сметка депутатите се разбраха да облекчат режима.

За извършване на адресна регистрация на адрес в страната вече ще могат да се представят и други документи, доказващи собствеността или ползването на имота, освен документ за собственост или договор за наем.

Тези други документи могат да бъдат договори за услуги с ВиК, с топлофикационно дружество или с електроснабдяването.

В закона се запазва изискването да се представя и писмено съгласие от собственика на жилището.

Изключение ще се прави при извършване на адресна регистрация на съпрузите и роднините по права линия на собственика или ползвателя на имота. Тогава няма да се представят изискуемите документи за собственост или ползване на имота, както и писмено съгласие от собственика.

Адресната регистрация ще се извършва след служебна проверка в регистъра на населението за родствената връзка между собственика или ползвателя на имота и лицето, което заявява постоянен и/или настоящ адрес, както и проверка чрез отделите "Местни данъци и такси" за собствеността на имота.

Ремонтираните текстове дават възможност извършване на адресна регистрация на граждани при показване на договор за предоставяне на социална услуга.

Сред новите текстове в закона е и създаването на комисия, която ще решава дали да се извърша регистрация, при липса на изискуемите документи за това.

Звеното ще се създава със заповед на кмета на общината, в която ще се включват служители от общинската администрация и от териториалните структури на МВР и на Агенцията за социално подпомагане. Комисията ще извършва проверка на обстоятелствата и ще дава становище за адресна регистрация в седемдневен срок.

Броят на лицата, които могат да се регистрират по настоящ адрес на едно жилище със съгласието на собственика на жилището, няма да може да надвишава повече от три пъти броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище.

Споделяне

Още по темата

Още от България

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?