Парламентът пак ще работи извънредно всеки вторник заради еврозаконите

Парламентът ще работи извънредно всеки вторник до края на юни, за да успее да приеме законите, свързани с преговорите на България за членство в Европейския съюз, съобщи БНР. Депутатите се събираха всеки вторник в пленарната зала и през зимната си сесия.

Целта на "ударната" депутатска работа е да бъдат приети необходимите закони за приключване на преговорите в рамките на мандата на сегашната Европейска комисия, който изтича през септември т.г.

Именно в тази възможност изразиха съмнение Кина Андреева и Мария Стоянова от ОДС. В питане до вицепремиера Пламен Панайотов те посочиха, че от общо 23 необходими закона правителството е внесло само 4. Дори и денонощно да работим, парламентът няма да е в състояние да приеме законите, които сме обещали пред Европейската комисия, заявиха Андреева и Стоянова.

Няма закони, които да не могат да бъдат приети в срок, обяви в отговор Пламен Панайотов. Пред депутатите той посочи, че приоритет ще имат проектите, които се отнасят към още незатворените глави в преговорния процес.

В отговор на друг въпрос вицепремиерът каза, че в преговорите по глава "Земеделие" българското правителство е поискало от ЕС всички видове квоти и директни плащания, прилагани в страните-членки на съюза и че в преговорите ще отстоява интересите на българските производители, като са поискани

Кабинетът още очаква позицията на ЕС по финансовите въпроси на глава "Земеделие", а именно преки помощи, производствени квоти и референтни количества.

Конкретните цифри по производствените квоти, базовите площи и други са различни и ще зависят от предстоящите преговори между България и ЕС за референтните периоди, които ще бъдат възприети за изчисляване на параметрите, каза Панайотов и не цитира цифри.

Преговорният екип е поискал за зърнопроизводителите най-благоприятния за тях период, според вицепремиера, за интервенционно изкупуване, преки плащания, както и включване на съответните български региони в законодателството на ЕС като традиционни производствени зони за твърда пшеница с цел подпомагането им чрез фондовете на Брюксел.

От наша страна е отправено и искане България да се добавена към страните производители на ориз, за да се ползват българските оризопроизводители от схемата на компенсационните плащания в този сектор.

Относно захарта, при преговорите българската страна ще иска да ѝ бъде предоставена квота за производство както на бяла захар , така и на изоглюкоза.

При влакнодайните култури са поставени искания за подпомагане на производителите в секторите памук, лен, коноп, копринени буби.

За сектор "пресни плодове и зеленчуци" се иска подпомагането специално за производството на праскови и домати чрез определяне на национални прагове за преработка на тези продукти.

В сектор вино и спиртни напитки е отправено искане страната ни да бъде категоризирана в съответната лозарска зона според европейското законодателство.

Освен за годишната квота за производство на тютюн, в преговорите се настоява за включване на българските сортове и признатите български области в европейското законодателство, за да могат производителите да получават премии в рамките на получената квота.

По отношение на горите, България е отправила искане за предоставяне на определени региони от страната на статут на региони с висок пожарен риск, което ще даде възможност за включването им към схемите за подпомагане на ЕС.

Споделяне

Още от България