Парламентът увеличи 5 пъти прага за малки и средни предприятия

Парламентът увеличи 5 пъти прага за малки и средни предприятия. Гласуваните в зала нови изисквания бяха предложени от левицата и са значително под нормативите, предложени от правителството и парламентарната икономическа комисия.

Досега изискването за малки предприятия бе годишен оборот до 1 млн.лв. или стойност на дълготрайните активи до 800 хил.лв. Депутатите приеха предложението на левицата изискването за годишен оборот да се увеличи на 5 млн.лв., а за стойността на активите - до 1 млн.лв. Те отхвърлиха внесените от правителството и парламентарната икономическа комисия нормативи годишният оборот да се увеличи до 13 млн.лв., а стойността на активите - до 9 млн.лв., което щеше да увеличи значително броя на фирмите със статут на малки предприятия.

По същия начин бяха променени и внесените от правителството нови изисквания за средните предприятия. В момента за такива са броят фирми с годишен оборот до 3 млн.лв. или стойност на дълготрайните активи до 2.4 млн.лв. Икономическата комисия беше предложила прагът за средните предприятия да бъде оборот до 78 млн.лв. и балансова стойност на активите до 52 млн.лв.

Парламентът обаче гласува предложението на левицата за оборот до 15 млн.лв. или стойност на активите до 8 млн.лв.

Аргументите и на лявата, и на дясната опозиция да бламират правителственото предложение бяха, че с рязкото увеличаване на праговете в България няма да останат предприятия, които да не попадат в групата на малките и средните.

Споделяне

Още от Бизнес