Първи избори в условията на Covid-19. Как ще се гласува (видео)

Първи избори в условията на Covid-19. Как ще се гласува (видео)

Спазване на дистанция и носене на маски – това са двете основни мерки, които избирателите трябва да спазват, когато идат да гласуват в неделя. Здравното министерство има специални указания за вота в извънредна епидемична обстановка. 

Гласоподавателите могат да проверят в коя секция ще гласуват през сайта на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГРАО), чрез SMS или обаждане по телефона

За да гласуват, избирателите трябва да носят със себе си лична карта. Ако са забравили да си вземат защитна маска, такава би трябвало да им бъде дадена на входа на сградата.

Самият изборен ден започва в 07:00 и приключва в 20:00, но ако към този час пред секцията има негласували хора, той може да бъде удължен до 21:00 часа.

Мерки заради коронавируса

На входа на сградите, в които има избирателни секции, както и пред самите секции, трябва да бъде осигурен дезинфектант. Помещенията ще проветряват и дезинфекцират. Същото важи за машините за гласуване, както и за повърхностите и химикалките в тъмните стаички.

Доколкото е възможно, в сградите ще бъдат обособени отделни входни и изходни коридори, които ще бъдат маркирани. На входа на сградата може да има контрол и да се допускат определен брой избиратели с цел да се избягва струпване на хора на закрито. В някои от избирателните райони на входа може да се мери и температурата на избирателите, но това е решение на местно ниво.

Хората пред самата избирателна секция трябва да изчакват реда си на поне 1.5 метра разстояние, като за целта ще има маркировка. Същата дистанция трябва да се спазва и в самата избирателна секция както от избирателите, така и от членовете на комисията.

Преди началото на изборния ден на членовете на комисията ще бъде измерена температурата и тези с над 37 градуса не би трябвало да бъдат допускани в изборното помещение. Същото важи и за тези с кашлица и хрема, например. Тези членове на СИК ще бъдат заменяни.

За да бъде идентифициран, избирателят може да бъде помолен да свали маската си за кратко, след това той трябва отново да покрие носа и устата си с предпазното средство. Препоръчително е членовете на секционните комисии да носят ръкавици, когато докосват лични документи, химикалки и печати.

В секциите с над 300 избиратели, където ще има машини за гласуване, дезинфектант трябва да има задължително близо до устройството.

Гласуване с хартиена бюлетина

След като избирателят е дал личната си карта, членът на СИК проверява дали избирателят фигурира в избирателния списък, след което сравнява имената. Ако човекът присъства в списъка, представителят на комисия откъсва бюлетина от кочана, показва я на избирателя, сгъва я по начин определен начин, поставя един печат на гърба на бюлетината и я подава на избирателя, който влиза в тъмната стаичка и гласува.

Избирателят трябва да отбележи с знак "Х" или "V" номерът на партията или коалицията, за която иска да гласува. Ако иска да гласува с преференция, той трябва да отбележи със същия знак кръгчето с номера на конкретния кандидат. Първият кандидат в листата е с номер 101, втория – със 102 и т.н.

След като гласува, избирателят излиза от кабината със сгъната бюлетина и я подава на член на комисията, който задължително поставя втори печат на гърба на бюлетината и сверява дали номерът върху бюлетината съответства на номера в кочана. След това, без да я разгъва, откъсва отрязъка с номера на бюлетината и го пуска в непрозрачната кутия.

По подобен начин протича и гласуването на хората с трайни увреждания, които са подали заявление за гласуване с подвижна урна. Самите секционни комисии обаче не са едни и същи – едни отговарят за хората с уреждания, а други за карантинирани.

Гласуване с машина

Ако желаете да подадете своя вот с машина, трябва да заявите това на членовете на секционната комисия.

После получавате от СИК карта, която се поставя в слота на машината. На екрана се появява електронна бюлетина, която повтаря до голяма степен хартиената. Чрез докосване трябва да се маркира квадратчето на избраната партия или "Не подкрепям никого". По същия начин се маркира и кръгчето за преференция, ако гласоподавателят иска да подкрепи конкретен кандидат.

За разлика от хартиената бюлетина, при натискането на преференцията на екрана на машината се визуализира името на кандидата.

На монитора на машината се изписва изборът, които е направен от гласоподавателя. Ако е допусната грешка, избирателят може да натисне "Назад" и да се поправи, ако без да иска е натиснал грешна партия или преференция.

След като избирателят натисне "Гласувай", от машината излиза хартиена разписка, която избирателят трябва да вземе, да я сгъне с надписа навътре и да я постави в отделна урна, предвидена за машинното гласуване. Гласоподавателят връща картата на секционната комисия.

Как могат да гласуват карантинираните

Ако човек е карантиниран след 31 март, то той няма да има как да гласува. Ако обаче до 31 март поставените под карантина заради коронавирус са подали заявление за гласуване с подвижна урна и такава е разкрита, то гласуването им ще се проведе в дома им. 

Общинската или районната администрация трябва да е извършила проверка дали подалите заявление са в списъците на РЗИ, ако това е така, то те трябва вече да са били уведомени, че са включени в списъците на гласуващите с подвижна урна.

В самият изборен ден подвижната секция ще ви посети, за да гласувате. Членовете на комисията ще носят защитни костюми, ръкавици, шлем и маска.

Самият избирател трябва да представи личната си карта, да свали маската си за кратко, за да бъде установена самоличността му.

Избирателят получава от член на комисията химикалка, пишеща със син цвят, и бюлетина, която се откъсва от кочана пред него, след което се сгъва и подпечатва на едно място на гърба при предаването ѝ. Карантинираният гласува сам в помещение. Изключения се правят, когато избирателят не може да извърши сам необходимите действия и се налага гласуване с придружител, посочен от избирателя.

След като е отбелязан вотът, бюлетината се сгъва и се подава на членовете на комисията. От комисията трябва да постави втори печат на гърба, проверява номера на бюлетината за съответствие с номер в кочана и откъсва отрязъка с номера на бюлетината за пускане в непрозрачната кутия.

Документът за самоличност остава в членовете на комисията до полагане на подписа от избирателя в списъка за гласуване. В графа забележки на списъка за гласуване член на комисията вписва часа на гласуване. Самата бюлетина се пуска в подвижната урна.

Споделяне

Още от Избори 2021