Първият сепаратор на боклук заработи в Сливен

Първата сепарираща инсталация в България за обработка на събрания вече разделно боклук бе открита от организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки “Екобулпак” в понеделник. Съоръжението е част от програмата за разделно събиране на сметта на територията на община Сливен и е разположено в землището на с. Сотиря, на територията на сливенското общинско депо. Гости на откриването бяха зам.-министърът на околната среда и водите Чавдар Георгиев, зам.-кметът на Столична община Милор Михайлов, зам.-областният управител на Сливен Димитър Йорданов и кметът на с. Сотиря Димитър Андонов.

Мощността на инсталацията е  съобразено с генерираните 36 812 т битови отпадъци от Община Сливен. На нейната територия от 1000 км. м ще се досортира разделно събраните отпадъци и балираните вторични суровини ще поемат за преработка. Биологичният и неподлежащ на рециклиране отпадък ще се вози в близкото сметище. Така отпадъците за дипаниране ще намалеят с 30 на сто.

Работата на сепаратора стартира с 25 работници, 18 от които сортировачи. Предвижда се обслужващият персонал да нарасне до 40 души, като ще се  работи на две смени.

От “Екобулпак” предвиждат изграждането на още подобни инсталации в градове, където внедряват система за разделно събиране на сметта.

Споделяне

Още от България