Пътната агенция пусна поръчка за трасето на тунела под Петрохан

Пътната агенция пусна поръчка за трасето на тунела под Петрохан

Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) обяви обществената поръчка за изработване на прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан.

Целта е бъдещият изпълнител да посочи най-малко три варианта за развитие на ново пътно трасе с тунелно преминаване под Петрохан.

Въз основа на извършеното проучване трябва бъде определен пътният габарит на направлението.

Ще бъдат проучени необходимите капиталовложения за реализацията на проекта , както и разходите за поддържане и годишна издръжка на пътя и пътните съоръжения след тяхното реализиране.

След приключване на прединвестиционното проучване следва процедура за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Тя ще бъде основата, по която ще бъде взето решение за одобрение на вариант за бъдещото трасе.

След влизането в сила на решението по ОВОС ще се пристъпи към изработването и на идеен проект по одобреното трасе.

Индикативната стойност на обществената поръчка е 500 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 180 дни. Критерият за оценка на офертите е "икономически най-изгодна оферта".

Кандидатите могат да подават офертите си до 17:30 часа на 27 септември 2018 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?