Пациентите подават жалби най-вече за некачествено лечение

Пациентите подават жалби най-вече за некачествено лечение

Близо 70% от подадените от пациенти жалби в агенция ”Медицински одит” се отнасят до качеството на лечението. Това показва доклад на иституцията за постъпилите сигнали през миналата година. От всички 1027 получени жалби от началото на 2015 година, 9 % засягат морално-етични аспекти, 5% са провокирани от нарушени икономически права, а 4% - заради нарушено право на информация. Около 15 на сто от жалбите обаче попадат в графата "Други", където фигурира целият спектър от проблеми във взаимоотношенията между лекари и пациенти.

При едва 8% от направените проверки са констатирани лекарски грешки, тоест това са случаите, при които безспорно е установен персонален пропуск, съобщи директорът на агенцията Златица Петрова.

Проверяващите в болниците засичат, че в редица случаи не се спазват медицинските стандарти и утвърдените алгоритми на поведение в областта на добрата медицинска практика. В резултат пациентите не получават своевременна или достатъчна по обем медицинска помощ, което води до късно диагностициране и забавяне на лечението. Проблемът е, че много често този факт няма как да се докаже, защото медицинската документация е непълна и в нея липсват доказателства за извършените или пропуснати лечебни дейности и процедури.

По данни на Евростат България е на 31-о място от 35 страни по удовлетвореност на пациентите от обслужването в болниците. След нас са само Румъния, Албания, Полша и Черна гора.

Освен към официалните институции – Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и агенция ”Медицински одит”, гражданите вече ще могат да подават сигнали и на електронната платформа ”Здравен отзив“.

Сайтът е дело на Националната пациентска организация, а целта му е да подобри качеството на предлаганата медицинска услуга у нас.

Новата платформа ще приема жалби за лекарски грешки, за отказан достъп до лечение, поискан подкуп, закъсняла линейка и т.н. Администраторите на платформата ще насочват сигналите към компетентните институции, за да бъдат проверени.

Споделяне

Още от България